Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Суть міжнародного кредиту та його роль в економіці України (2013)

Курсова робота: Суть міжнародного кредиту та його роль в економіці України (2013)


 У сучасних світогосподарських зв'язках досить значну роль відіграють кредитні міжнародні розрахунки. Оскільки зазвичай у державах світу існує ситуація дефіциту бюджету, то вирішенням цієї проблеми найчастіше стає міжнародне кредитування. Міжнародний кредит – це один з механізмів руху матеріальних і грошових коштів у розвиненому процесі міжнародних економічних відносин. Його форми, функції та сутність визначаються економічними і соціальними умовами, в яких він використовується. Кредит обслуговує більшість видів зовнішньоекономічних зв'язків – обмін послугами, зовнішню торгівлю, зарубіжну інвестиційну діяльність, науково-технічні і виробничі зв'язки та інше. Залучення ресурсів ззовні країна може здійснювати не лише для покриття дефіциту бюджету, але й при необхідності внутрішнього інвестування, здійснення соціально-економічних реформ, для виконання боргових зобов'язань. Міжнародний кредит став своєрідною опорою сучасної економіки світу, важливим елементом загальноекономічного розвитку суспільства.
 Причини розвитку міжнародного кредитування зумовлені потребами фінансування зростаючої  міжнародної торгівлі; розвитком внутрішнього кредитного ринку найбільш розвинених країн світу. 
 В Україні міжнародний кредит відіграє значну роль, зокрема сприяє відновленню діяльності підприємств, допомагає їм поліпшити якість продукції, що випускається, і зробити її більш конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Загальна спрямованість допомоги міжнародних фінансових організацій нашій країні відповідає статутним цілям цих організацій і передбачає підтримку для проведення економічних реформ, лібералізації та структурної перебудови економіки, розбудови громадянського суспільства в Україні.
 Отже, всі ці обставини визначають необхідність дослідження ролі міжнародного кредиту в сучасній світовій економіці.
 Мета роботи – розглянути всі аспекти міжнародного кредиту, проаналізувати практичні засади міжнародного кредитування в національній економіці України.
 Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
 - визначити сутність, принципи, функції роль та можливі наслідки міжнародного кредитування;
 - охарактеризувати форми та види міжнародного кредиту;
 - розглянути міжнародні фінансово-кредитні організації;
 - розглянути зовнішній борг як наслідок зовнішніх запозичень;
 - проаналізувати динаміку зовнішньої заборгованості України;
 - визначити роль міжнародних фінансово-кредитних організацій та їх кредитні відносини з Україною;
 - зробити загальні висновки щодо ролі міжнародного кредиту, зокрема в економіці України.
 Об'єктом дослідження є міжнароднтй кредит у сучасних ринкових відносинах.
 Предметом є сучасні форми міжнародних кредитів, кредитні відносини між різними країнами.
 Методологічною основою дослідження є історико-логічний та системний підходи до аналізу економічних явищ і процесів в Україні та в світі. Дослідження здійснено за допомогою методів наукової абстракції, індукції, статистичного якісного і кількісного порівняння, факторного та структурного аналізів, також використані табличні та графічні методи.
 Використано широке поле українських та зарубіжних літературних джерел,  дані з Міністерства фінансів України, Націогального банку України, наукові розробки, статті українських економічних періодичних видань, Інтернет-ресурс.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ
1.1. Роль міжнародного кредиту в сучасній економіці, його принципи та функції 
1.2. Форми та види міжнародного кредиту
1.3. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ
2.1. Зовнішній борг  як наслідок міжнародного кредитування 
2.2. Співтовариство України з міжнародними фінансовими організаціями
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


  • Склад Світового банку 
  • Рейтинг країн за величиною зовнішнього боргу  на початок 2012 р. 
  • Зовнішній борг України, млн.  дол. США  за   2008-2013рр.
  • Зовнішні боргові зобов'язання центральних органів державного управління в Україні станом на 2013 р. 
  • Валютна структура зовнішнього боргу України станом на 2013 рік, % 
  • Зовнішній борг України в розрізі кредиторів  станом на 2011 р. 
  • Кредитний портфель ЄБРР в Україні (по секторах економіки)

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   53
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 265 | Теги: зовнішній борг, міжнародний валюний фонд, міжнародний кредит
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru