Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Суть кредиту, його функції та сучасні форми прояву (2014)

Курсова робота: Суть кредиту, його функції та сучасні форми прояву (2014)


 Сучасні умови розвитку ринкової економіки можна відзначити значною актуальністю розгляду, аналізу і вивчення такої економічної категорії як кредит. За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит вважається однією з найскладніших економічних категорій і поступається лише категорії грошей. Кредит – рух вартості в інтересах реалізації певних потреб. З’являється кредит унаслідок розвитку товарно-грошових відносин. Необхідність продати вироблений товар іноді наштовхувалась на відсутність (з різних причин) у покупців грошей для купівлі, що унеможливлювало операцію з купівлі-продажу товару. Вийти з цієї ситуації можна було в разі продажу товару з відстрочкою платежу - в кредит. Це значно полегшувало реалізацію товарів. Отже, кредит виник і розвинувся на підставі функції грошей як засобу платежу, однією з ознак якої є розрив у часі між передаванням товару і грошей.
 З розвитком товарного виробництва кредит набуває повсюдного поширення і виступає одним із найважливіших елементів організації суспільного виробництва. Особливо важливе значення він має для тих країн, що здійснюють перехід від планової економіки до ринкової. У цих умовах кредит сприяє оздоровленню економіки, прискоренню її структурної перебудови та інтенсифікації процесів роздержавлення.
 Сучасні умови розвитку ринкової економіки можна охарактеризувати значною актуальністю дослідження кредиту як економічної категорії. Адже кредит є широко розповсюдженим явищем і застосовується у всіх сферах економіки. Одночасно процес кредитування в Україні характеризується численними проблемами. При цьому йдеться про недосконалість нормативно-правового регулювання кредитних відносин, недостатня кваліфікація кадрів щодо деяких нових видів кредитів. Тому в Україні необхідне вдосконалення технології кредитного процесу, збільшення видів кредитних послуг, покращення якості взаємовідносин між кредиторами і позичальниками. 
 Метою курсової роботи є систематизація знань про кредит, визначення ролі кредиту у економічних відносинах, дослідження його практичних аспектів на прикладі України та інших країн світу,  аналіз проблем і перспектив його розвитку.
 Таким чином завданням дослідження є:
 – З’ясувати  передумови, чинники виникнення, теорії, причини необхідності кредиту;
 – Охарактеризувати функції, форми прояву, процес кредитування;
 – Дослідити нормативно-правове регулювання кредитних відносин;
 – Провести аналіз обсягів наданих кредитів у світі;
 – Проаналізувати обсяги наданих кредитів в Україні;
 – Визначити проблеми і перспективи розвитку кредиту в Україні.
 Об’єктом дослідження є кредитні відносини.
 Предметом дослідження виступає кредит.
 У процесі роботи використовувалися такі методи досліджень: аналізу та синтезу – при визначенні методичних підходів щодо трактування сутності категорії «кредит», статистичного аналізу (при розгляді та аналізі статистичної інформації), графічний і табличний методи (при побудові графіків та таблиць), узагальнення (при формулюванні висновків), метод класифікації (при дослідження форм кредиту). 
 Інформаційна основа дослідження – нормативні та законодавчі акти, що регулюють кредитну діяльність, офіційні сайти Національного банку Україні, Центрального банку Російської Федерації, Центрального банку Великобританії, Центрального банку Польщі, публікації у фахових виданнях вітчизняних та зарубіжних науковців, офіційні публікації рейтингових агентств.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУ, ЙОГО СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ТА СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОЯВУ
1.1. Сутність кредиту (передумови, чинники виникнення, теорії, причини необхідності)
1.2. Функції, форми прояву, процес кредитування
1.3. Нормативно-правове регулювання кредитних відносин
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ
2.1. Обсяги наданих кредитів у світі (загальна характеристика кредитних відносин на прикладі країн світу)
2.2. Обсяги наданих кредитів в Україні
2.3. Проблеми та перспективи розвитку кредиту в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Теоретичні засади формування системи принципів кредитування фінансовими посередниками 
 • Характеристика основних функцій кредиту та роль кредиту, яка характеризується проявами його функцій 
 • Вартісні форми кредиту, які використовуються у сучасній економіці
 • Галузевий аналіз кредитування у Великобританії упродовж 2011-2012 рр., млн. фунтів стерлінгів 
 • Динаміка зміни обсягів кредитування юридичних осіб і індивідуальних підприємців  за видами економічної діяльності та окремими напрямами використання коштів у Російській Федерації упродовж 2011-2013рр, млн. руб. 
 • Динаміка зміни загальних обсягів кредитування юридичних осіб і індивідуальних підприємців в іноземній валюті та дорогоцінних металах за видами економічної діяльності та окремими напрямами використання коштів в Російській Федерації упродовж 2011-2013рр. млн. рублів 
 • Динаміка кредитів, наданих фізичним особам в Російській Федерації у розрізі валют, млн. рублів 
 • Динаміка обсягів кредитів наданих у секторах економіки Польщі у 2011-2013 рр., млн. злотих 
 • Динаміка кредитів наданих резидентам у розрізі секторів економіки в Україні упродовж 2011-2012 рр, млн. грн. 
 • Динаміка кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, у розрізі строків погашення в Україні 2011 по 2012 роки, млн. грн. 
 • Кредити надані не фінансовим корпораціям у розрізі валют в Україні упродовж 2011-2013 рр., млн. грн.
 • Динаміка обсягів кредитів наданих нефінансовим корпораціям за цільовим спрямуванням в Україні з 2011 по 2013 роки, млн. грн.,% 
 • Кредити надані не фінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності за строками погашення в Україні за станом на кінець лютого 2014 року (залишки коштів на кінець періоду млн.грн.). 
 • Динаміка кредитів наданих домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням в Україні протягом 2012-2013 рр, млн.грн. 
 • Динаміка кількості компаній небанківського фінансового сектору в Україні упродовж 2011-2013 років.
 • Динаміка активів страхових копаній в Україні за 2011-2013 роки, млн.грн.
 • Структура кредитів виданих спілками за видами в Україні у 2011-2013 рр., млн.грн.
 • Активи, власний капітал та фінансова автономія кредитних організацій в Україні, млн.грн. 
 • Динаміка показників інших кредитних установ та юридичних осіб публічного права в Україні ц 2011-2013 рр. 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   56
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (06.06.2014)
Переглядів: 332 | Теги: кредит, Функції кредиту, Кредитування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru