Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Сучасний стан та перспективи розвитку ринку іпотечного банківського кредитування в Україні (2014)

Курсова робота: Сучасний стан та перспективи розвитку ринку іпотечного банківського кредитування в Україні (2014)


 Кредитування під заставу нерухомого майна та власне іпотечний ринок відіграють суттєву роль у підтримці макроекономічної стабільності. Позичковий капітал знаходить своє використання не тільки у сферах з високими прибутками та швидким обертанням, а й залучається до житлового будівництва та сільського господарства, сприяє розвитку підприємництва. Вторинний іпотечний ринок сприяє ефективному перерозподілу позичкового капіталу, а в періоди економічних криз, за допомогою державної підтримки, концентрує обмежені фінансові ресурси на пріоритетних напрямках. Іпотека є одним з найбільш ефективних способів забезпечення виконання зобов’язань боржника перед кредитором, оскільки надійно захищає права останнього та встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя.
 Слід зазначити, що іпотека є одним із найбільш дієвих інструментів, за допомогою якого здійснюється забезпечення повернення кредиту, що, в свою чергу, впливає на підвищення ефективності діяльності банківської системи України. За умови наявності відповідної підтримки з боку держави та банківського сектору можна розраховувати на подальший успішний розвиток національного ринку іпотечного кредитування в напрямках створення вторинного ринку іпотеки з поширенням на ньому іпотечних цінних паперів, залученню на ринок інституціональних інвесторів та більш повне і ефективне залучення коштів населення для фінансування житлового іпотечного кредитування. І, таким чином, можна розраховувати на зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами та сприяння масовості іпотеки в Україні.
 Метою курсової роботи є дослідження організації процесу іпотечного кредитування в банку та анліз ринку іпотечного кредитування в Україні.
 Для досягнення встановленої мети в курсовій роботі були поставлені наступні завдання:
 - розглянути сутність та види банківських іпотечних кредитів;
 - дослідити нормативно – правове регулювання банківського іпотечного кредитування в Україні 
 - визначити елементи організаційного забезпечення банківського іпотечного кредитування;
 - розглянути етапи банківського іпотечного кредитування;
 - вивчити ризики банківського іпотечного кредитування;
 - проаналізувати сучасний стан і розвиток іпотечного кредитування в Україні;
 - провести аналіз іпотечного кредитного ринку України.
 Предметом даної роботи є організація процесу іпотечного кредитування в банку, об’єктом у свою чергу виступає іпотечне кредитування в банку.
 У процесі роботи використовувалися такі методи досліджень: системної оцінки; порівняння; групування; аналізу; статистичні методи; графічний метод тощо.  Статистичний метод полягає у вивченні кількісних показників банківського іпотечного кредитування, аналізі та узагальненні даних. Метод порівняння для зіставлення обсягів іпотечного кредитування фізичних та юридичних осіб банками України, процентних ставок за іпотечними кредитами різних банків України, зіставлення показників за поточний та попередні роки.  Графічний метод та метод групувань дають змогу провести поглиблений аналіз предмета дослідження та графічно представити отримані результати. Метод аналізу використаний при розгляді категорії «банківський іпотечний кредит» з позицій різних теоретичних підходів. Метод системної  оцінки передбачає розгляд єдиного явища – механізму банківського іпотечного кредитування.
 Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регламентують іпотечне кредитування, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань банківського іпотечного кредитування тощо.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Сутність та види банківських іпотечних кредитів
1.2. Нормативно – правове регулювання банківського іпотечного кредитування в Україні 
1.3. Організація банківського іпотечного кредитування
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
2.1. Етапи банківського іпотечного кредитування
2.2. Ризики банківського іпотечного кредитування
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
3.1. Сучасний стан і розвиток іпотечного кредитування в Україні
3.2. Аналіз кредитного портфелю банків України
3.3. Аналіз іпотечних кредитних продуктів банків України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Підходи науковців до визначення поняття «банківський іпотечний кредит»
 • Oзнaки кредитних іпoтечних oперaцій 
 • Організаційне забезпечення кредитної діяльності банку банку 
 • Етапи надання іпотечного кpедиту 
 • Порівняльний  підxід пpи оцінці банком забезпечення 
 • Методичні пpийоми порівняльного методу оцінки вартості об’єкта нерухомості 
 • Динaмiкa oбcягiв зaбopгoвaнocтi зa iпoтечними кpедитaми бaнкiв Укpaїни, млн. гpн.
 • Динаміка обсягів іпотечного кредитування фізичних осіб банками України, млрд. грн. 
 • Cтpуктуpa зaгaльнoгo iпoтечнoгo пopтфеля бaнкiв Укpaїни в poзpiзi вaлют, % 
 • Cтpуктуpa iпoтечниx кpедитiв бaнкiв Укpaїни зa цiлями кpедитувaння, % 
 • Cеpеднi cтaвки за іпотечними кредитами бaнкiв Укpaїни за 2008-2013 рp., %
 • Характеристика кредитного портфелю банків України за 2011-2013 рр.
 • Динаміка кредитів, наданих банками України, в розрізі позичальників з 01.01.2018 по 01.01.2014, тис. грн. 
 • Динаміка та структура прострочених кредитів, наданих юридичним особам з 01.01.2012 по 01.01.2014 
 • Банки-лідери ринку кредитування станом на 01.01.2014, % 
 • Середньозважена вартість кредитів  протягом 2011-2013 рр., % 
 • Динаміка обсягів іпотечних кредитів, наданих фізичним особам банками України з 01.01.2013 по 01.01.2014 рр., млн. грн. 
 • Структура портфеля іпотечних кредитів фізичних осіб у розрізі валют станом на 01.01.2014 р., %
 • Види банківських  кредитних іпотечних oперaцій
 • Попередня співбесіда з позичальником
 • Пoрівняння oснoвних підхoдів до визнaчення вaртoсті об’кта нерухомості
 • Розподіл ризиків за учасниками іпотечного ринку (однорівнева модель)
 • Розподіл ризиків за учасниками іпотечного ринку (дворівнева модель)
 • Питома вага кредитного портфелю десяти банків України станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр.,%    
 • Пропозиції кредитних іпотечних продуктів банків України станом на 01.04.2014 року

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   74
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 270 | Теги: Іпотечний кредит, іпотека, іпотечне кредитування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru