Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Роль та значення золотовалютних резервів в системі державного регулювання (2013)

Курсова робота: Роль та значення золотовалютних резервів в системі державного регулювання (2013)


 В умовах фінансової глобалізації та періодичних фінансових криз гарантією стабільності є формування оптимальних золотовалютних резервів, адекватних масштабам національної економіки і рівню її інтегрованості в схему міжнародного руху капіталу. Важливими питаннями при цьому виступає визначення ступеню їх забезпеченості та достатності, а також оптимізація структури та ефективне управління ними.
 Останнє набуває особливої уваги в умовах нестійкості міжнародної валютної системи та значного впливу на національну економіку зовнішніх ризиків. Важливим елементом валютної політики центрального банку, пов’язаної з формуванням та управлінням офіційними золотовалютними резервами країни, є виявлення їх оптимальної структури. Актуальність даної проблеми особливо зростає у зв’язку з останніми тенденціями розвитку провідних економік світу, нестабільністю фінансових ринків, значною волатильністю курсів валют, що змушує центральні банки диверсифікувати свої золотовалютні резерви.
 Метою курсової роботи є дослідження особливостей  формування та управління золотовалютними резервами в Україні та закордоном.
 При написанні даної роботи автор ставить перед собою наступні завдання:
 дослідити сутність поняття золотовалютні резерви;
 провести аналіз основниx складових золотовалютної резервної системи;
 розглянути специфіку управління золотовалютними резервами країни;
 проаналізувати стан золотовалютних резервів світу;
 виявити основні тенденції у розвитку системи золотовалютних резервів України; 
 здійснити аналіз оптимальності обсягів сформованих золотовалютних резервів України
 Об’єктом дослідження виступають золотовалютні  резерви.
 Предмет дослідження  –  це механізм  формування та  оптимального використання золотовалютного запасу держави.
 При написанні роботи використовувались наступні методи дослідження: метод аналізу та синтезу, пізнання від абстрактного до конкретного при дослідженні структурних елементів процесу управління золотовалютними резервами. Методи порівняльного аналізу використовувались при зіставленні тенденцій, притаманних розвитку управління золотовалютними резервами провідних центральних банків світу та НБУ. Методи абстрагування від несуттєвого та порівняння, застосовувались при оцінці оптимальності золотовалютних резервів.
 Питання, що досліджуються в курсовій роботі, привертали увагу як вітчизняних, так і російських науковців, таких як  О. Дзюблюка,  М. Савлука,  А. Мороза, М. Пуховкіної ,  А.  Наговіцина. Крім них, дослідження сутності золотовалютних резервів та їх ролі в економіці проведено  у працях  В. Козюка, К. Паливоди,  М. Фаненко. Питання визначення рівня достатності золотовалютних резервів досліджуються в працях А. Лихачова, О. Лупіна.   Результати досліджень щодо формування оптимальної структури золотовалютних резервів у розрізі окремих складових, з урахуванням економічних та політичних особливостей певної країни наведено в працях А. Басова, Ф. Журавки, О. Лупіна.  
 При написанні роботи автор використовував різноманітні джерела, в тому числі, підручники з курсу «Валютне регулювання», статті вітчизняних та іноземних економістів, статистичні дані МВФ, НБУ, ресурси мережі Інтернет, тощо.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ НБУ 
1.1. Сутність і значення золотовалютних резервів як інструменту валютної політики НБУ
1.2. Структура золотовалютних резервів НБУ 
1.3. Управління офіційними золотовалютними резервами в Україні
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОФІЦІЙНИМИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
2.1. Аналіз світових тенденцій використання золотовалютних резервів
2.2. Аналіз формування та використання золотовалютних резервів України 
2.3. Аналіз оптимального обсягу золотовалютних резервів
ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Сутність золотовалютних резервів
 • Типова структура золотовалютних резервів
 • Етапи управління офіційними золотовалютними резервами країни
 • Етапи управління офіційними золотовалютними резервами в Україні
 • Динаміка обсягу світових золотовалютних резервів за період 1913-2010рр.
 • Обсяги золотовалютних резервів країн світу за 2012 рік
 • Країни, що мають найбільше золотих запасів у резервах станом на 01.01.2013
 • Частка валюти в золотовалютних резервах світу за 2003-2011рр
 • Механізм реалізації Національним банком України девізної політики та її взаємозв’язок із золотовалютними резервами 
 • Структура золотовалютних резервів України за період 1994-2012 рр.
 • Темп росту загального обсягу золотовалютних резервів України за період 1994-2012 рр.
 • Основні критерії визначення оптимального обсягу міжнародних резервів держави 
 • Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за критерієм покриття імпорту у 2008-2012 рр 
 • Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за критерієм П.Гвідотті та А.Грінспена у 2008-2012рр.
 • Оцінка адекватності золотовалютних резервів України за ритерієм О. де Б’юфорта Війнхольда та Е.Кептейна у 2008-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   47
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 325 | Теги: золотовалютні резерви, золото, золоті резерви
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru