Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Ринок позичкового капіталу та його значення в економіці країни (2013)

Курсова робота: Ринок позичкового капіталу та його значення в економіці країни (2013)


 На сьогоднішній день ринок  позичкових капіталів відіграє пріоритетну роль у стимулюванні відтворювальних процесів, тому що він є основним джерелом забезпечення грошовими ресурсами як поточної господарської діяльності суб’єктів господарювання, так і повноцінної діяльності громадян. Не дивлячись на те, що економічна криза помітно підірвала фінансову стабільність та стійкість основних суб’єктів ринку позичкових капіталів як вітчизняних, так і закордонних, вони продовжують функціонувати та намагаються подолати проблеми, які виникли перед ними. 
 Мета курсової роботи полягає у визначенні теоретико-методичних основ ринку позичкових капіталів та практичному огляді окремих його сегментів.
 Основними завданнями, які ми поставили перед собою при написанні курсової роботи були наступні:
 1) виявлення сутності поняття ринок позичкових капіталів;
 2) вивчення еволюції розвитку ринку позичкових капіталів;
 3) дослідження суб’єктно-об’єктних відносин ринку позичкових капіталів;
 4) аналіз нормативно-правової бази, що регулює ринок позичкових капіталів, а саме – ринок банківського кредитування та роль державного регулювання цієї сфери;
 5) вивчення досвіду діяльності банківських систем та функціонування ринків банківського кредитування найрозвинутіших країн;
 6) аналіз практичної діяльності банківських установ, визначення її типового стану, вад і труднощів, їх причин.
 Об’єкт дослідження – ринок позичкових капіталів України та інших країн.
 Предмет дослідження – функціонування ринку банківських кредитів та діяльність банківських установ.
 Для вирішення поставлених перед нами завдання ми використовували певні методи:
 1) метод узагальнення (досліджуючи ринок банківських кредитів, аналізували ринок позичкових капіталів);
 2) історичний метод (вивчали еволюцію розвитку ринку позичкових капіталів);
 3) методи емпіричного рівня (проводили спостереження  та порівняння  українського ринку банківських кредитів та зарубіжного, будували модель залежності обсягу наданих споживчих кредитів від різних факторів).
 Вирішенню питань, які стосуються особливостей функціонування ринку позичкових капіталів  та окремих його сегментів присвячені ряд праць українських та іноземних науковців : А.П. Вoжжова, О.Д.Заруби, Б.С.Івасіва, Б.Л.Луціва, І.О.Лютого, А.М.Мoроза, П.Роуза, І.В.Токмакова, Є.А.Бобров, Г. В.Атаманчук, Т. А.Латковська, Г. Ю. Шемшученко та інших економістів. Проте на сучасному етапі розвитку ринку позичкових капіталів України залишаються актуальними, потребують нових розробок та детального вивчення зарубіжного досвіду у цій сфері для подальшого його застосування на практиці. Особливого дослідження  та вивчення на нашу думку потребують окремі сегменти ринку позичкових капіталів, а саме – ринок банківського кредитування.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ
1.1. Еволюція розвитку ринку позичкових капіталів
1.2. Поняття ринку позичкового капіталу
1.3. Суб’єктно-об’єктні відносини ринку позичкового капітал
1.4. Державне регулювання ринку позичкових капіталів
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ ОГЛЯД ОКРЕМИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ
2.1 Аналіз ринків банківського кредитування та банківських систем зарубіжних країн, на прикладі США та Великобританії
2.2. Аналіз ринку банківських кредитів України, як сегменту ринку позичкових капіталів
 2.2.1 Аналіз кредитів, наданих депозитними корпораціями резидентам та нерезидентам
 2.2.2 Детальний аналіз кредитів, наданих резидентам депозитними корпораціями
2.3. Дослідження впливу різних факторів на ринок банківських кредитів, як сегменту ринку позичкових капіталів за допомогою економетричної моделі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Характерні риси лихварського кредитування при рабовласницькому ладі 
 • Характерні риси лихварського кредитування при феодальному ладі 
 • Структура ринку позичкових капіталів
 • Інфраструктура фінансового ринку
 • Динаміка наданих сумарних кредитів США протягом 2007-2012 років
 • Динаміка наданих сумарних кредитів Великобританії протягом 2007-2012 років
 • Основні показники діяльності банків України 2008-2013 рр.
 • Структура кредитів наданих депозитними корпораціями (крім НБУ) в залежності від позичальників протягом 2008-2013 рр.
 • Загальна структура кредитів, наданих депозитними установами станом на березень 2013 року.
 • Динаміка кредитів, наданих резидентам депозитними корпораціями протягом 2008-2013 рр. у розрізі валют 
 • Динаміка кредитів, наданих нерезидентам у розрізі валют депозитними корпораціями протягом 2008-2013 рр. 
 • Структура кредитів, наданих резидентам у розрізі секторів економіки депозитними корпораціями станом на березень 2013 р.
 • Динаміка та структура кредитів, наданих іншим фінансовим корпораціям протягом 2008-2013 рр. 
 • Динаміка та структура кредитів, наданих сектору загального державного управління  депозитними корпораціями протягом 2008-2013 рр. 
 • Динаміка та структура кредитів, не фінансовим корпораціям депозитними корпораціями протягом 2008-2013 рр. 
 • Динаміка та структура кредитів, не фінансовим корпораціям депозитними корпораціями протягом 2008-2013 рр. 
 • Обсяги кредитів, наданих домогосподарствам, рівень процентної ставки та доходи населення за 2006-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   55
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 177 | Теги: ринок позичкового капіталу, позичковий капітал
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru