Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Ринок позичкового капіталу та його значення для економіки країни (2014)

Курсова робота: Ринок позичкового капіталу та його значення для економіки країни (2014)


 На сьогоднішній день ринок позичкових капіталів відіграє пріоритетну роль у стимулюванні відтворювальних процесів, тому що він є основним джерелом забезпечення грошовими ресурсами як поточної господарської діяльності суб’єктів господарювання, так і повноцінної діяльності громадян. Не дивлячись на те, що економічна криза помітно підірвала фінансову стабільність та стійкість основних суб’єктів ринку позичкових капіталів як вітчизняних, так і закордонних, вони продовжують функціонувати та намагаються подолати проблеми, які виникли перед ними.
 Мета курсової роботи полягає у дослідженні теоретичних засад ринку позичкових капіталів та практичні аспекти його діяльності.
 Основними завданнями, які ми поставили перед собою при написанні курсової роботи були наступні:
 1) визначити поняття ринку позичкового капіталу, дослідити його історію розвитку та загальну характеристику;
 2) вивчити загальну характеристику основних елементів функціонування ринку позичкового капіталу;
 3) проаналізувати державне регулювання ринку позичкового капіталу в Україні;
 4) дослідити ринок позичкового капіталу на прикладі США та Великобританії;
 5) аналіз ринку позичкового капіталу в Україні;
 6) виявлення проблем та перспектив розвитку ринку позичкового капіталу.
 Об’єкт дослідження – ринок позичкових капіталів України та інших країн.
 Предмет дослідження – функціонування ринку банківських кредитів та діяльність банківських установ.
 Для вирішення поставлених перед нами завдання ми використовували певні методи:
 1) метод узагальнення (досліджуючи ринок банківських кредитів, аналізували ринок  позичкових капіталів);
 2) історичний метод (вивчали історію розвитку ринку позичкових капіталів);
 3) метод аналізу (досліджували практичні аспекти діяльності ринку позичкового капіталу);
 4) методи емпіричного рівня (проводили спостереження  та порівняння українського ринку банківських кредитів та зарубіжного, будували модель залежності обсягу наданих споживчих кредитів від різних факторів).
 Джерелом отримання інформації є статистична інформація з офіційного сайту Національного банку України. Вирішенню питань, які стосуються особливостей функціонування ринку позичкових капіталів присвячені ряд праць українських та іноземних науковців: А.П. Вoжжова, О.Д.Заруби, Б.С.Івасіва, Б.Л.Луціва, І.О.Лютого, А.М.Мoроза, П.Роуза, І.В.Токмакова, Є.А.Бобров, Г. В.Атаманчук, Т. А.Латковська, Г. Ю. Шемшученко та інших економістів. Проте на сучасному етапі розвитку ринку позичкових капіталів України залишаються актуальними, потребують нових розробок та детального вивчення зарубіжного досвіду у цій сфері для подальшого його застосування на практиці. Особливого дослідження та вивчення на нашу думку потребують окремі сегменти ринку позичкових капіталів, а саме – ринок банківського кредитування.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ 
1.1. Поняття, історія розвитку та загальна характеристика ринку позичкового капіталу 
1.2. Загальна характеристика основних елементів  функціонування ринку позичкового капіталу
1.3. Державне регулювання ринку позичкового капіталу в Україні 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ 
2.1. Дослідження ринку позичкового капіталу на прикладі США та Великобританії 
2.2. Аналіз ринку позичкового капіталу в Україні 
2.3. Проблеми та перспективи розвитку ринку позичкового капіталу 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Основні функції ринку позичкового капіталу
 • Структура ринку позичкового капіталу за тимчасовою та функціональною ознакою
 • Динаміка наданих сумарних кредитів США протягом 2008-2013 рр., млн. дол. США.
 • Динаміка наданих сумарних кредитів Великобританії протягом 2008 – 2013 рр., млн. фунтів стерлінгів.
 • Основні показники діяльності банків України 2009-2014 рр.
 • Кредити, надані депозитними корпораціями резидентам та нерезидентам в Україні протягом 2008 – 2013 років, млн. грн.
 • Кредити, надані депозитними корпораціями резидентам та нерезидентам в Україні за 2013 рік, %.
 • Динаміка кредитів, наданих резидентам депозитними корпораціями в Україні протягом 2008 – 2013 рр. у національній та іноземній валютах, млн. грн.
 • Динаміка кредитів, наданих нерезидентам у національній та іноземній валютах депозитними корпораціями в Україні протягом 2008 – 2013рр., млн. грн.
 • Структура кредитів, наданих резидентам у розрізі секторів економіки депозитними корпораціями в Україні за 2013 рік, %.
 • Динаміка та структура кредитів, наданих іншим фінансовим корпораціям в Україні протягом 2008 – 2013 рр., млн. грн.
 • Динаміка та структура кредитів, наданих сектору загального державного управління депозитними корпораціями в Україні протягом 2008 – 2013 рр., млн. грн.
 • Динаміка та структура кредитів, нефінансовим корпораціям депозитними корпораціями в Україні протягом 2008 – 2013рр., млн. грн.
 • Динаміка та структура кредитів, нефінансовим корпораціям депозитними корпораціями в Україні протягом 2008 – 2013 рр., млн. грн.
 • Пропозиції з удосконалення банківського кредитування

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 144 | Теги: кредит, позичковий капітал, Кредитування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru