Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Позичковий процент та його роль у розвитку економіки (2014)

Курсова робота: Позичковий процент та його роль у розвитку економіки (2014)


 Позичковий процент – об’єктивна економічна категорія, що представляє собою своєрідну ціну позиченої у тимчасове користування вартості. Його виникнення обумовлено наявністю товарно-грошових відносин, які, в свою чергу, визначаються відносинами власності. Позичковий відсоток виникає там, де окремий власник передає іншому певну вартість у тимчасове користування з метою її продуктивного споживання. Ця вартість має риси товару. Її споживча вартість (корисність) полягає у виробництві прибутку, яка, з одного боку, становить дохід виробника; з іншого  кредитора (у формі відсотка). Для кредитора мета угоди полягає в отриманні певного доходу на надану вартість; підприємець залучає кошти також з метою збільшення прибутку. Його розмір залежить від ціни продукції і витрат на її виробництво, тобто від собівартості продукції, що представляє витрати живої і матеріалізованої праці. Коли підприємець залучає позикові кошти, то з прибутку він повинен сплатити відсотки.  Якщо виходити з принципу рівного доходу на вкладені кошти, то на одну гривню позикових коштів припадає величина прибутку, відповідна прибутковості власних вкладень. Зіткнення інтересів власника засобів і підприємця, пускає їх в оборот, призводить до поділу прибутку на вкладені кошти між позичальником і кредитором. Частка останнього виступає у формі позичкового відсотка. 
 Актуальність даної роботи полягає у значній ролі позичкового відсотка в грошовому обігу країни, а також у важливій регулюючій функції, що дозволяє найбільш ефективне використання і розподіл позикового капіталу.
 Метою даної курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів поняття позичкового процента, а також розгляд його сутності, функцій та ролі у розвитку економіки країни. 
 Реалізація поставленої мети вимагає вирішення конкретних завдань, а саме:

 1. дослідитисутність позичкового процента та його роль у розвитку економіки країни ;
 2. проаналізувати вплив процентної ставки на формування позичкового процента у кредитній політиці комерційних банків;
 3. розглянути правила встановлення та регулювання НБУ цільових процентних ставок позичкового процента ;
 4. проаналізувати позичковий процент країн Європи;
 5. провести детальний аналіз позичкового процента України;
 6. виявити як саме позичковий процент впливає на глобальні економічні показники України.

 Об’єктом дослідження даної роботи є обґрунтування ролі позичкового процента у формуванні економіки країни.
 Предметом дослідження є, власне, позичковий процент.
 Методологічною основою дослідження є різні методи мікроаналізу. Метод аналізу та синтезу, у більшій мірі, використовується в теоретичній частині роботи, де аналізується сутність позичкового процента як економічної категорії та розглядається синтез даного поняття з іншими категоріями, що впливають на розвиток економіки. Також, метод синтезу використовується при дослідженні практичних аспектів, а саме під час дослідження впливу позичкового процента на глобальні економічні показники України. У цьому ж розділі використовуються і статистичні методи дослідження, а саме знаходження залежності та кореляційного зв’язку між позичковим відсотком та іншими економічними категоріями, їх групування та порівняння. Також, при дослідженні впливу позичкового процента на загальний розвиток економіки, використовується такий процес судження, як індукція.
 Інформаційну основу роботи складають теоретичні та практичні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, викладені в наукових статтях та доповідях, різноманітні відомості та висновки, опубліковані у фахових виданнях, а також статистичні дані з офіційних джерел.
 Теоретичною основою роботи є праці таких вітчизняних науковців, як Л. Алексеєнко, О. Барановський, З. Васильченко, А. Вожжова, В. Гейць, В. Корнєєв, З. Луцишин, Б. Луців, І. Лютий, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова, Л. Примостко, М. Савлук, О.Смолянська, Н.Шелудько та інші. Вагомий внесок у розробку цієї тематики зробили і російські вчені-економісти, зокрема А.Басов, В.Колесніков, Ю.Львов, Я.Міркін, В.Торкановський та інші.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
1.1. Сутність позичкового процента та його роль у розвитку економіки
1.2. Вплив процентної ставки на формування позичкового процента у кредитній політиці комерційних банків
1.3. Правила встановлення та регулювання НБУ цільових процентних ставок позичкового процента
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИЧКОВОГО ПРОЦЕНТА
2.1. Аналіз позичкового процента країн Європи
2.2. Аналіз позичкового процента в Україні    
2.3. Вплив позичкового процента на глобальні економічні показники України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Динаміка зміни обсягів рефінансування комерційних банків України протягом 2005-2013 рр., млрд. грн.
 • Динаміка зміни облікової ставки Національного банку України та рівень інфляції з 1992 по 2013 рр., %
 • Структура кредитно-інвестиційного портфелю першої п’ятірки українських банків станом на 01.01.2013, млн. грн.
 • Порівняння темпів інфляції, зміни процентних ставок та доходів населення України у період з 2008 по2013 рр.
 • Динаміка зміни обсягу ВВП України у 2009-2013 рр., млрд. грн.
 • Динаміка зміни показника реальних доходів населення України у період за 2009-2013 рр., млрд. грн.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   52
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 294 | Теги: процент, позичковий процетн, ставка процента, процент за кредит
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru