Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Організація роботи банків України з проблемними кредитами (2014)

Курсова робота: Організація роботи банків України з проблемними кредитами (2014)


 Банківській діяльності залежно від виду здійснюваних операцій завжди притаманні різноманітні фінансові ризики: кредитні, інвестиційні, валютні, депозитні тощо. Оскільки кредитування формує переважну більшість всіх операцій банку, то найбільшим ризиком, який може суттєво впливати на фінансовий стан банку, вважається саме кредитний ризик. Поява проблемної заборгованості може нести негативні наслідки для роботи банку.
 Особлива увага приділяється аналізу кредитних портфелів банків в динаміці, їх структуру за строками, ризиковістю, галузями економіки, за суб’єктами та іншими ознаками. Також важливим є аналіз якості кредитного портфелю банку та обсягу проблемної заборгованості, що в ньому присутня.
 Для України криза 2008-2009 рр. змусила банки обачніше надавати кредити, удосконялювати аналіз кредитоспроможності позичальників, детальніше розробляти кредитну політику,  а також  посилити контрольні заходи за дотриманням позичальником умов кредитного договору.
 Питанню управління проблемними кредитами присвячена велика кількість наукових праць та статей. Зокрема, у роботах таких науковців, як Примостка Л.О., Дмитренко М.Г., Мороз А.М., Вітлинський В.В., Марчук В.П., Сало І.В. Праці таких науковців як Барановський О.В., Голуб В.С., Міщенко В.С. досліджували проблеми, щодо управлінням проблемними кредитами, пропонуючи  шляхи їх вирішення.
 Метою курсової роботи є дослідження процесу управління проблемними кредитами та розробка напрямів, спрямованих на зменшення проблемних кредитів банку в сучасних умовах функціонування банків.
 Досягнення заданої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:
 з’ясувати сутність поняття «проблемний кредит»;
 виявити причини та передумови виникнення проблемних кредитів;
 дослідити методики оцінки кредитоспроможності позичальника;
 управління та попередження виникнення проблемних кредитів;
 провести аналіз кредитного портфеля банків України;
 дослідити динаміку зміни обсягів проблемної заборгованості українських банків;
 проаналізувати ефективність роботи банків України з проблемною заборгованістю;
 вивчити зарубіжний досвід для виявлення шляхів вдосконалення управління проблемною заборгованістю вітчизняними банками.
 Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах розвитку банківської системи.
 Предметом є методи управління проблемними кредитами в банках України.
 Під час написання курсової роботи були використані такі методи дослідження як:
 табличний (для узагальнення та спрощення сприйняття статистичної інформації);
 графічний  (для побудування діаграм та графіків для більшої наочності інформації);  
 метод синтезу(для узагальнення висновків після використанні різних засобів впливу на грошово-кредитну політику);
 метод індукції (для аналізу статистичних та практичних даних та виявлення на їх основі певних закономірностей та залежностей між фінансовими явищами).


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ БАНКІВ З ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ
1.1. Сутність та ознаки проблемних кредитів
1.2. Види проблемних кредитів та причини їх виникнення
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ БАНКІВ З ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ    
2.1. Методи попередження виникнення проблемних кредитів банку
2.2. Система управління проблемними кредитами банку
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРОБЛЕМНИХ У НЬОМУ
3.1. Аналіз кредитної діяльності банків України
3.2. Напрямки підвищення ефективності управління проблемними кредитами в банках України
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Класифікація проблемних кредитів банку за О.А Криклійта О.В. Карпенко
Рисунок – Класифікація факторів, що впливають на виникнення проблемних кредитів за В.Я. Вовком, У.В. Владичиним, М. Г. Дмитренко та В. С. Потлатюком
Рисунок – Класифікація факторів, що впливають на виникнення проблемних кредитів за І. В. Салом, А. О. Криклій та Н. Г. Маслаком і А. О. Єпіфановим
Таблиця – Несистемні фактори, які впливають на появу проблемних кредитів 
Рисунок – Методи оцінки кредитоспроможності позичальника
Таблиця – Переваги та недоліки методик оцінки кредитоспроможності
Таблиця – Способи повернення проблемних кредитів
Таблиця – Характеристика способів реструктуризації проблемної заборгованості банків
Таблиця - Характеристика зовнішніх методів управління проблемною заборгованістю 
Таблиця – Основні учасники та їх повноваження у реалізації процесу сек’юритизації активів 
Таблиця – Обсяг залучених депозитів та наданих кредитів банками України у 2005-2013 роках
Рисунок – Динаміка обсягів залучених депозитів та розміщених кредитів за стоками, млн.грн.
Рисунок – Динаміка обсягів наданих кредитів та частки простроченої заборгованості, млн. грн., %
Рисунок – Динаміка зміни обсягів сумнівних та недіючих кредитів та їх частки в загальному обсязі кредитного портфелю 2008-2013 рр.
Рисунок – Динаміка обсяг резервів за активними операціями, їх частка у загальній сумі наданих кредитів та обсягів простроченої заборгованості 2007-2013 рр.
Таблиця – Порівняльна характеристика «перехідного» банку та КУА «поганий банк»
Таблиця - Інструменти роботи з проблемною заборгованістю юридичних осіб
Таблиця - Інструменти роботи з проблемною заборгованістю фізичних осіб за короткостроковими кредитами
Таблиця - Інструменти роботи з проблемною заборгованістю фізичних осіб за довгостроковими кредитами


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   65
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 364 | Теги: кредит, проблемний кредит, кредитний
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru