Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Механізм та види рефінансування банків центральними банками держав (2014)

Курсова робота: Механізм та види рефінансування банків центральними банками держав (2014)


 В сучасних умовах гостро постає питання гарантування економічної безпеки банківської системи як основи фінансової системи держави, адже  світова фінансово-економічна криза 2008 року не оминула Україну і значною мірою порушила функціонування кредитної системи.  Вона стала причиною банківської кризи. Внаслідок цього виникли проблеми з ліквідністю та платоспроможністю банківських кредитних установ. У такій ситуації вирішальною є роль НБУ як кредитора останньої інстанції, який здійснює підтримку банків шляхом рефінансування.                             
 Також, через довготривалу кризу, нестабільність економіки та інфляційні процеси, довіра до банківських систем світу, в цілому, в останні роки значно знизилась. Це призвело до скорочення обсягів вкладів юридичних і фізичних осіб і, як наслідок, зменшення ресурсної бази комерційних банків. У цьому випадку зростає роль  рефінансування банківського сектора.                
 А якщо згадати, що зміна ставки рефінансування впливає на рівень інфляції всередині країни, збільшення (зменшення) процентних ставок за кредитами, величину держмита, розмір мінімальної ставки за вкладами, зростання вартості національної валюти, а також на мікроекономічні та макроекономічні показники економіки в цілому – взагалі, не лишається сумнівів щодо вибору даної теми.                                
 Важливо зазначити, що вибрана тема має не тільки велике теоретичне значення, але й надзвичайну цінність в практичному аспекті. Дослідження і роботи українських та зарубіжних вчених дають змогу вільно розглядати поставлені питання та робити відповідні висновки.                         
 Метою даної курсової роботи є розкриття та аналіз змісту, методів, видів  та механізмів здійснення рефінансування Центральними банками країн комерційних банків, зокрема освітлення аспектів цього питання, що стосуються Національного банку України, також визначення проблем та перспектив здійснення рефінансування в нашій країні.                              
 В курсовій роботі були визначені та вирішені такі завдання:

 • розкрита сутність політики рефінансування та висвітлено її значення;
 • узагальнено інформацію про основні види рефінансування  та механізми здійснення рефінансування центральними банками країн;
 • наведено ключові відомості про інструменти рефінансування;
 • досліджений світовий досвід;
 • проведений аналіз здійснення рефінансування Центральним банком України;
 • визначені та сформульовані проблеми та перспективи рефінансування в Україні.

 Зазначаючи головні категорії наукового процесу, визначаємо, що об’єктом дослідження є політика рефінансування як один із інструментів реалізації грошово-кредитної політики.      
 Предметом даного дослідження виступає сам механізм рефінансування, інструменти його здійснення.                     
 Для досягнення мети та вирішення основних задач курсової роботи застосовані  різноманітні методи дослідження, такі як: загально логічні методи, а саме аналізу, синтезу та аналогії ( вдалося виявити особливості застосування політики рефінансування); історичний метод (дозволив дослідити специфіку використання способів рефінансування в різні історичні періоди); метод порівняння (виявлено відмінності між різними видами рефінансування); метод системної оцінки та метод прогнозування (визначення проблем та перспектив, що стосуються України).                Інформаційною базою дослідження даної теми стали книги та статті видатних вітчизняних та зарубіжних економістів, статистична та фінансова звітність, підручники, навчальні посібники та дані з офіційної сторінки Національного банку України.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
1.1. Сутність політики рефінансування та її значення
1.2. Основні види рефінансування. Механізм здійснення
1.3. Інструменти рефінансування
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
2.1. Світовий досвід політики рефінансування на прикладні провідних центральних банків (Бундесбанк, Банк Франції, Центральний банк Російської Федерації)
2.2. Аналіз здійснення рефінансування Національним банком України
2.3. Проблеми та перспективи рефінансування в  
Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Рівні банківської системи 
 • Порівняння сутності політики рефінансування у широкому та вузькому розумінні 
 • Класифікація кредитів рефінансування 
 • Види цінних паперів, за допомогою яких здійснюють операції центральні банки провідних країн світу 
 • Порівняльна характеристика типів РЕПО 
 • Види операцій РЕПО залежно від строку 
 • Динаміка обсягів рефінансування банків за 2005-2013 рр. 
 • Динаміка та структура кредитів рефінансування Національного банку України в 2007 – 2013 рр. 
 • Динаміка облікової ставки та середньо зваженої ставки за інструментами рефінансування НБУ протягом  2007-2013 рр., %
 • Структура рефінансування банків України, 2008 р., млрд. грн. 
 • Динаміка змін обсягу операцій прямого РЕПО за період 2007 – 2013 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   53
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 254 | Теги: кредити рефінансування, рефінансування, рефінансування банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru