Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Механiзм процентної полiтики Національного Банку України (НБУ) (2013)

Курсова робота: Механiзм процентної полiтики Національного Банку України (НБУ) (2013)


 У сучасних умовах розвитку економіки, проявах інфляційних процесів важливим регулюючим засобом виступає грошово-кредитна політика. Зокрема, для забезпечення стабільності економіки як на макро, так і на мікрорівні Національний банк України застосовує один із найбільш вагомих важелів – механізм процентних ставок. Система використання процентних ставок сприяє утриманню ліквідності банків на необхідному рівні, зміні структури їхніх активів на користь позичкових операцій, розширенню, за необхідності, обсягу кредитної допомоги своїм клієнтам, а також регулює економіку в цілому шляхом підтримання емісії коштів в обігу та виконання обов’язків антиінфляційного регулятора.
 Використання процентної політики як основного регулятора на грошово-кредитному ринку давно закріпилося за економіками провідних країн світу. Проте в Україні цей інструмент грошово-кредитної політики став стабілізуватися і укріплюватися протягом останнього десятиріччя і на даний час знаходиться поряд із валютним і кредитним каналом монетарного ринку.
 Метою курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів процентної політики центральних банківта практичних основ її реалізації Національним банком України, а саме: механізму її формування, динаміки і впливу на економіку загалом.
 Поставлена мета зумовила необхідність виконання таких завдань:
 розглянути теоретичні аспекти формування процентної політики центрального банку;
 визначити роль і ефективність проведення процентної політики у регулюванні грошово-кредитних відносин і економіки загалом;
 дослідити теоретичну основу формування процентної політики Національного банку України, в тому числі встановлення облікової ставки та ставки за інструментами рефінансування;
 проаналізувати й оцінити динаміку процентних ставок НБУ протягом 2007-2012 рр.;
 виявити вплив процентної політики Національного банку України на економіку країни у розрізі реального сектору економіки.
 Об’єктом дослідження курсової роботи є механізм дії процентної політики.
 Предметом дослідження виступає процентна політика Національного банку України.
 Курсова робота включає такі методи дослідження: діалектичні методи – індукції та дедукції, синтезу й аналізу, абстракції і аналогії, порівняння; економіко-статистичні методи – ряди динаміки, темпи росту, темпи приросту, середні величини; методи економіко-математичного моделювання – побудова функцій парної нелінійної регресії та аналіз її за допомогою методу найменших квадратів.
 Інформаційною базою для написання курсової роботи слугували підручники авторів, що розглядали центральний банк і грошово-кредитну політику загалом (наприклад, Адамик Б. П. «Національний банк і грошово-кредитна політика», Коваленко В. В. «Центральний банк і грошово-кредитна політика» та ін..), монографії ( Матвієнко А. П. «Розвиток грошово-кредтних відносин  трансформаційній економіці України»), наукові статті збірників наукових праць та доповідей («Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика», «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України»), провідні наукові періодичні видання («Вісник Національного банку України», «Вісник Української  академії банківської справи»,  «Формування ринвових відносин в Україні» та ін.), інтернет-видання, інтернет-статті і, звісно, нормативно правові акти регулювання процентної політики НБУ – Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закон України «Про Національний банк України», Положення «Про регулювання процентної політики Національного банку України» та інші.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
1.1. Науково-теоретичні засади формування процентної політики
1.2. Види процентних ставок Національного банку України
1.3. Роль та місце процентної політики в системі економічних відносин    
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Механізм реалізації процентної політики
2.2. Аналіз динаміки процентних ставок
2.3. Вплив процентної політки на реальний сектор економіки держави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Інструменти грошово-кредитної політики Національного банку України
 • Характеристика основних видів грошово-кредитної політики
 • Основні напрямки економічної політики держави
 • Динаміка облікової ставки НБУ 2007-2012 рр.
 • Обсяги рефінансування Національним банком України комерційних банків 2010-2012 рр.
 • Динаміка процентних ставок НБУ за 2007-2011 рр., %
 • Облікова ставка НБУ протягом 2007-2012 рр., %
 • Процентні ставки за кредитами, наданими шляхом проведення тендера Національного банку України протягом 2007-2012 рр., %
 • Динаміка процентних ставок за кредитами овернайт протягом 2007-2012 рр., %
 • Процентні ставки за операціями репо протягом 2007-2012 рр., %
 • Динаміка середньозваженої ставки за всіма інструментами протягом 2007-2012 рр., % 
 • Механізм впливу процентної політики центрального банку на реальний сектор економіки країни 
 • Процентні важелі впливу грошово-кредитного ринку на економічну систему України у 2007-2010 рр., %

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   52
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 447 | Теги: Національний банк України, НБУ, процентна політика
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru