Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку ПАТ «ІМЕКСБАНК» (2013)

Курсова робота: Комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку ПАТ «ІМЕКСБАНК» (2013)


 У контексті світової фінансової кризи, результатом якої стало банкрутство великої кількості банківських установ, виникає питання про вдосконалення комплексної рейтингової оцінки діяльності банку та підвищення її адекватності. Неоднозначність причин банкрутств банків обумовила нову хвилю досліджень у сфері рейтингового оцінювання діяльності банків, а отже на сьогодні дана тема є достатньо актуальною.
 Метою курсової роботи є аналіз сутності та системи комплексного рейтингового оцінювання діяльності банку, розробка практичних рекомендацій щодо шляхів удосконалення розрахунку інтегрального показника рейтингових методик, вагових коефіцієнтів для параметричних показників, а також формування самої системи показників. Відповідно до мети дослідження в роботі поставлені наступні завдання:
 з’ясувати теоретичні основи термінів «рейтинг банку», «комплексна рейтингова оцінка діяльності банку», розкрити їх економічну сутність і призначення;
 дослідити класифікацію методик рейтингового оцінювання діяльності банків, що застосовуються у світовій практиці;
 проаналізувати зарубіжний досвід використання комплексної рейтингової оцінки діяльності банку;
 провести пошук шляхів оптимізації системи параметричних показників та удосконалити методику визначення їх ваги при обчисленні інтегрального показника рейтингу.
 Об’єктом дослідження є комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку. Предмет дослідження – механізм проведення комплексного рейтингового оцінювання діяльності банку та шляхи удосконалення рейтингових моделей. 
 Для досягнення мети і розв’язання завдань курсової роботи використовувалися наступні методи:
 – конкретизації – при дослідженні сутності поняття «комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку» та «рейтинг банку»;
 – класифікації  при дослідженні видів рейтингових моделей, що використовуються на сьогоднішній час у світовій практиці;
 – індукції та дедукції – при дослідженні шляхів удосконалення інтегрального рейтингового показника діяльності банку;
 – економічного аналізу при дослідження динаміки, структури основних показників фінансової звітності банку, визначенні фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банківської установи;
 – табличний та графічний методи для наглядного відображення даних, які були використані в ході аналізу.
 Інформаційну основу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема банківське законодавство, інструкції та положення; наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів з теорії банківської справи, банківського менеджменту; наукові та практичні дослідження у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, періодичних видань з питань формування банківського капіталу; фінансова та статистична звітність банків; ресурси Інтернету.
 Дослідженню проблем удосконалення комплексної рейтингової оцінки діяльності банків присвячені роботи багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів. У наукових  колах  України  цю  проблему досліджували такі видатні вчені А.М. Крамінський, А.А.  Пересецький, В. О. Севриновський, В.А. Батковський, П.П. Гармидаров, В.В. Майба. Усі вони пропонували підходи до удосконалення комплексної рейтингової оцінки діяльності банку виходячи з реалій сучасного розвитку банківської системи України. Аналізуючи досвід зарубіжних вчених вітчизняні науковці дійшли до висновку, що застосування всесвітньо відомих рейтингових методик оцінювання діяльності банку в Україні можливе лише в теорії.   Переважна більшість праць вказаних вчених зорієнтована на дослідження прогалини в існуючих підходах, котрі пов’язані із суб’єктивним визначенням систем ваг параметричних показників, що призводить до маніпулювання значенням рейтингу. Також зосереджується увага дослідників на системі параметричних коефіцієнтів, де проблема постає у необґрунтованості розрахунків деяких з них при визначенні інтегрального показника, і проблемі різної розмірності та спрямованості показників, що призводить до викривлення результатів рейтингу. Разом з тим не повною мірою дослідженим є питання застосування новітніх підходів щодо підвищенні прозорості та адекватності рейтингової оцінки банку.
 Актуальність зазначених аспектів, науково-теоретична і практична значущість цих проблем, недостатній рівень їхнього вивчення та обґрунтування зумовили вибір теми курсової роботи, визначили мету й основні завдання дослідження.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
1.1. Загальна характеристика комплексного рейтингового оціню-вання діяльності банку
1.2. Система комплексного рейтингового оцінювання діяльності банку
1.3. Зарубіжний досвід здійснення комплексного рейтингового оцінювання діяльності банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
2.1. Удосконалення розрахунку інтегрального показника методик рейтингового оцінювання діяльності банків
2.2. Удосконалення системи параметричних показників моделей рейтингового оцінювання діяльності банків
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ІМЕКСБАНК»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «ІМЕКСБАНК»
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності банку
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця – Етапи побудови системи рейтингового оцінювання діяльності банків
Рисунок − Динаміка активів, власного капіталу та зобов’язань банку за 2010-2012 рр.
Таблиця − Факторний аналіз прибутковості балансового капіталу за 2010-2012 рр.
Таблиця – Системи оцінки ризиків та раннього реагування в країнах світу
Таблиця − Динаміка та структура пасивів ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка та структура активів ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка фінансових результатів ПАТ «ІМЕКСБАНК» за 2010-2012 рр.
Таблиця − Динаміка та структура доходів ПАТ «ІМЕКСБАНК» за 2010-2012 рр.
Таблиця − Динаміка та структура витрат ПАТ «ІМЕКСБАНК» за 2010-2012 рр.
Таблиця − Динаміка прибутку ПАТ «ІМЕКСБАНК» за 2010-2012 рр.
Таблиця − Динаміка показників ефективності ПАТ «ІМЕКСБАНК» за 2010-2012 рр.
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка показників ділової активності ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця − Динаміка показників ліквідності ПАТ «ІМЕКСБАНК» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.
Таблиця - Активи, зобов’язання та власний капітал банків по банківській системі та ІІ групі банків з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., тис. грн.
Таблиця - Фінансові результати банківської системи та ІІ групи банків з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис грн.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   79
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 214 | Теги: ІМЕКСБАНК, рейтинг банку, рейтингова оцінка
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru