Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Історія становлення та розвитку кредитної системи України (2014)

Курсова робота: Історія становлення та розвитку кредитної системи України (2014)


 Кредитна система — це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та використання цих коштів на умовах повернення і платності для задоволення економічних і соціальних потреб суспільства. Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких виконує специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Розподіл функцій між ланками кредитної системи об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним значенням в процесі відтворення капіталу. 
 Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи. В Україні кредитна система перебуває у стадії перебудови відповідно до потреб ринкової економіки і складається з НБУ, комерційних банків та системи фінансових посередників. Найбільш активними і потужними у системі кредитно-фінансових інститутів України є комерційні банки. Усі інститути відіграють важливу роль у розвитку економіки та держави, виконують різноманітні функції. Вони  мають тісний зв'язок, що зумовлює неперервне та ефективне функціонування системи в цілому.
 Тема даної курсової роботи є досить актуальною, не зважаючи на те, що кредитна система України вже сформувалася, вона має ряд проблем. Кредит  є однією з основних банківських операцій, яку використовував, напевне, кожен із нас, тому кредитування населення України є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький.
 Метою курсової роботи є дослідження та аналіз кредитної системи України.
 Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
 - дослідити суть кредитної системи та її основні функції;
 - проаналізувати структуру та еволюцію кредитної системи;
 - визначити в чому полягає правове забезпечення державою регулювання кредитної системи;
 - провести аналіз стану банківської системи України;
 - здійснити аналіз парабанківської системи України;
 - дослідити кредитну систему Німеччини.
 Об’єктом дослідження є кредитні відносини країни.
 Предметом дослідження є кредитна система України в сукупності її елементів, їх зв’язку та взаємозалежності.
 Методи дослідження представлені у вигляді кількісного та якісного аналізу даних. В основі покладені теоретичні напрацювання вітчизняної та світової економічної науки, положення сучасної економіки, наукові праці вчених-економістів, в яких основна увага приділяється проблемам та перспективам розвитку світової економіки та окремої країни.
 У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використовувалися наступні методи: при з’ясуванні суті кредитної системи був використаний метод аналізу, при встановленні зв’язку та закономірностей її елементів - методи порівняння, групування, також метод узагальнення інформації допоміг виділити найголовніші аспекти даного дослідження. В другому розділі були застосовані графічні, статистичні та табличні методи, що дають змогу порівняти, згрупувати та проаналізувати дані по рокам та за видами узагальнюваної ознаки.
 Інформаційною базою є статті періодичних наукових видань: «Вісник Пенсійного фонду України», «Банківська справа», «Актуальні проблеми економіки», публікації фахових видань вітчизняних і зарубіжних науковців, підручники та навчальні посібники з даної області дослідження та закони. Були використані також сайти державних організацій та їх об’єднань:  Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Асоціації українських банків, офіційні дані Державного комітету статистики України, Інформаційного агентства «Рюрик», Української асоціації інвестиційного бізнесу, Національного банку та Верховної ради України, а також звітно-аналітична інформація міжнародних організацій, зокрема Дойчебундесбанку,  Статистична служба Німеччини, Федерального агентства Німеччини по нагляду за фінансовим ринком. Дана література дає змогу встановити суть та значення кредитної системи, проаналізувати основні показники діяльності її елементів, а також дослідити основні проблеми.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРЕДИТНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
1.1. Суть кредитної системи та її основні функції
1.2. Структура та еолюція кредитної системи
1.3. Правове забезпечення державою регулювання кредитної системи
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз стану банківської системи України
2.2. Аналіз стану парабанківської системи України
2.3. Кредитна система Німеччини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Структура кредитної системи України
 • Основні показники діяльності банків України за період 2011-2013 рр.
 • Динаміка ВЧА ІСІ України у розрізі видів фондів у 2011 році, млн. грн.
 • Кількість НПФ на території України  в управлінні КУА у розрізі видів фондів за період 2011-1013 рр.
 • Структура активів НПФ в управлінні КУА у розрізі видів фондів станом на 31.12.2013 р., грн.
 • Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні за 2011-2013 рр.
 • Динаміка основних показників системи НПФ України за 2011-2013 рр., млн. грн.
 • Кількість кредитних установ в Україні  згідно з Державним реєстром фінансових установ за період 2011-2013 рр., шт..
 • Динаміка основних показників діяльності кредитних установ в Україні за період 2011-2013 рр.
 • Кількість юридичних осіб–лізингодавців та фінансових компаній в Україні, що надають послуги фінансового лізингу, за період 2011-2013 рр., шт.
 • Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями в Україні за період 2011-2013 рр.
 • Динаміка зміни кількості страхових компаній в Україні  у 2011-2013 рр., шт.
 • Основні функції банківської системи та сучасних універсальних банків
 • Структура небанківських фінансових посередників та їх основні функції 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   78
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 194 | Теги: Кредитна система, банківська ситсема, кредитні відносини
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru