Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Грошовий ринок України та взаємозв’язок окремих його сегментів (2014)

Курсова робота: Грошовий ринок України та взаємозв’язок окремих його сегментів (2014)


 Актуальність теми дослідження. Як відомо, ринок у найпростішому розумінні – це система економічних відносин з приводу купівлі - продажу товарів. Він представляє сукупність товарного і грошового обігу. У функціональному розумінні сучасний ринок – поняття більш глибоке, комплексне і представляє систему ринків, серед яких важлива роль належить грошовому ринку.
 Грошовий ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляється та перерозподіляються) під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.
 Грошовий (фінансовий) ринок – це ринок, який опосередковує розподіл коштів серед учасників економічних відносин. Головна роль фінансового ринку у сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використанні цих коштів для створення нового капіталу.
 Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки і обумовлюють створення фондового ринку, як складової фінансових відносин, який забезпечує вільний обіг коштів у вигляді цінних паперів. Фондовий ринок сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових коштів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємствами та створює умови для конкуренції. Фондовий ринок дає необмежені можливості для формування фінансових ресурсів і його роль набуває все більшого значення. В силу цього дослідження проблем формування і функціонування фондового ринку є актуальним і важливим.
Метою курсової роботи є дослідження та аналіз грошового ринку.
 Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
 - дослідити сутність та еволюцію становлення грошового ринку;
 - охарактеризувати структуру грошового ринку та специфіку функціонування окремих його сегментів;
 - визначити специфічні особливості регулювання грошового ринку;
 - здійснити аналіз грошового ринку Німеччини;
 - провести аналіз грошового ринку України;
 - дослідити шляхи та перспективи розвитку грошового ринку України.
 Об’єктом дослідження курсової роботи є економічні відносини між суб’єктами, що функціонують на грошового ринку.
 Предметом дослідження є грошовий ринок в сукупності його сегментів, їх взаємозв’язку і взаємозалежності.
 Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають теоретичні напрацювання вітчизняної та світової економічної науки, положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених-економістів, присвячені дослідженню проблем розвитку грошового ринку. 
 У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використовувалися наступні методи: при визначенні закономірностей розвитку базових сегментів грошового ринку – метод аналізу; при дослідженні взаємозв’язків розвитку грошового ринку Німеччини та України, а саме ринків цінних паперів та кредитного, методи порівняння, групувань, вибірок. Також в роботі використано такі методи дослідження, як: логічне узагальнення, системно-структурний аналіз (при визначенні структурних зрушень на кредитному ринку України), статистичний, табличний методи.
 Інформаційною базою дослідження є: офіційні дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, Асоціації українських банків, Державної комісії з цінних папері та фондового ринку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, звітно-аналітична інформація міжнародних організацій, зокрема Дойчебундесбанку, Статистична служба Німеччини, Федерального агентства Німеччини по нагляду за фінансовим ринком, наукові статті вітчизняних та закордонних дослідників, періодичні видання, публікації видавництв (Вісник Національного банку України), посібники, підручники з даної області дослідження та закони. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ 
1.1. Сутність та еволюція становлення  грошового ринку
1.2. Загальна характеристика структури грошового ринку та специфіка функціонування окремих його елементів
1.3. Специфічні особливості регулювання грошового ринку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ РИНКІВ РІЗНИХ КРАЇН
2.1. Аналіз грошового ринку Німеччини
2.2. Аналіз грошового ринку  України 
2.3. Шляхи та перспективи розвитку грошового ринку України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


  • Характеристика основних функцій грошей
  • Систематизація вихідних даних для проведення аналізу параметрів функціонування банківської системи, ринку небанківських послуг, фондового ринку та ВВП в Німеччині за 2011-2013 роки, млн. євро 
  • Динаміка окремих індикаторів структури фінансової системи Німеччини за 2011-2013 рр., у % до ВВП 
  • Результати розміщення ОВДП на первинному ринку України за 2011-2013 рр., млрд. грн.
  • Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами, у портфелі депозитних корпорацій в Україні у 2011– 2013 рр., млн. грн.
  • Основні показники діяльності банків України в  2011-2013рр. , млн. грн.
  • Кредити надані банками України за секторами економіки за 2011-2013 рр. , млн. грн.
  • Обсяг депозитів, залучених в Україні протягом 2014 р., млрд. грн.
  • Обсяг кредитів, наданих в Україні протягом 2014 р., млрд. грн.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (06.06.2014)
Переглядів: 226 | Теги: гроші, фінансовий ринок, грошовий ринок України, грошовий ринок
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru