Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Формування депозитної політики банків та особливості її реалізації в Україні (2014)

Курсова робота: Формування депозитної політики банків та особливості її реалізації (2014)


 Наявність достатніх джерел фінансових ресурсів є основою ефективного функціонування банківської системи будь-якої країни. В багатьох країнах за рахунок залучення заощаджень населення відбувається формування ресурсної бази банків. Саме від умов та засобів її формування залежать такі важливі показники діяльності банків як рентабельність та ліквідність, тому проблема формування та ефективного використання ресурсної бази банків залишається актуальною і вимагає подальшого дослідження. 
 Специфікою банківської діяльності є те, що банк оперує переважно залученими коштами, тобто коштами населення та суб’єктів господарювання, найбільшу частину яких складають ресурси залучені з депозитних джерел. 
 З метою створення якісної та стабільної ресурсної бази банку особливу увагу необхідно приділяти формуванню та реалізації депозитної політики, оскільки саме депозитні ресурси займають найбільшу частку ресурсної бази банку. 
 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ та механізму формування і реалізації депозитної політики банків. Для її досягнення в роботі поставлено і вирішено наступні завдання: 
 - розглянуто сутнicть та класифікацію депозитних операцій банків;
 - визначено сутність депозитної політики банку як основи формування ресурсів та проведення депозитних операцій;
 - охарактеризовано фактори, що впливають на розробку депозитної політики банків;
 - визначено етапи розробки депозитної політики банку; 
 - охарактеризовано методи та інструменти, що застосовуються банком для реалізації  депозитної політики;
 - проведено дослідження стану ресурсного забезпечення банків України;
 - проаналізовано методи залучення клієнтів при реалізації депозитної політики банків.
 Об’єктом дослідження є діяльність банків, пов’язана з залученням депозитних ресурсів, а  предметом – процес формування та реалізації депозитної політики банку. 
 Під час дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: узагальнення та систематизація (при вивченні сутності поняття «депозитних ресурсів банку», визначенні факторів, що впливають на залучення ресурсів банку з депозитних джерел, розгляді класифікаційних ознак депозитних ресурсів); порівняння; системного аналізу (при визначенні депозитної політики  банку); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань; методи статистичного аналізу; методи графічного представлення результатів аналізу.
 Інформаційною базою дослідження виступали чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність банків, офіційні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, в яких висвітлені проблеми управління банківськими ресурсами, статті періодичних видань, статистичні дані Національного банку України, офіційні матеріали Національного банку України.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ
1.1. Сутність та класифікація депозитних ресурсів банку
1.2. Депозитна політика банку,  як основа формування ресурсної бази банку
1.3. Фактори, що впливають на формування депозитної політики банку
Висновки до розділу 1    
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ    
2.1. Етапи процесів формування та реалізації депозитної політики банку
2.2. Цінові інструменти процесу реалізації депозитної  політики  банку
2.3. Нецінові інструменти процесу реалізації депозитної політики банку
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1. Дослідження стану ресурсного забезпечення банків України
3.2. Аналіз методів залучення клієнтів при реалізації депозитної політики банків
Висновки до розділу 3    
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Структура ресурсів банку 
Рисунoк – Послідовність здiйснення депoзитнoї пoлiтики банку
Таблиця – Метoди цiнoутвoрення на банкiвськi депозити
Рисунок – Динаміка зобов’язань банківської системи України за період 01.01.2012-01.01.2014 рр., тис.грн.
Рисунок – Динаміка структури зобов’язань банків України за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, тис. грн. 
Таблиця – Динаміка структури депозитних  ресурсів банків України з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р., % 
Рисунок – Динаміка депозитних ресурсів банків України в розрізі строків, млн. грн. 
Рисунок – Структура депозитних ресурсів в банках України в розрізі валют станом на 01.01.2014 р., %. 
Рисунок – Структура депозитних ресурсів банківської системи України у розрізі секторів економіки станом на 01.01.2014 р., % 
Рисунок – Динаміка структури залучених депозитів банківської системи України за видами діяльності за період 01.01.2012-01.01.2014 рр. 
Рисунок – Рейтинг банків України за приростом депозитів за 2013 рік, млн. грн. 
Рисунок - Рейтинг банків України за відтоком депозитів за 2013 рік, млн. грн. 
Рисунок – Середньозважені ставки за депозитами фізичних та юридичних осіб в розрізі строків 2011-2013 рр., % 
Таблиця – Динаміка середніх ставок за депозитами банків України в національній валюті за 2013 рік, % 
Рисунок – Динаміка середніх ставок за депозитами банків України в іноземній валюті за 2013 рік, % 
Таблиця – Мінімальне і максимальне значення процентних ставок за депозитами банків України в розрізі валют станом на 01.01.2014 р., % 
Рисунок – Структура банків України в розрізі програм лояльності за депозитами станом на 01.01.2014 р. % 
Тaблиця – Визнaчeння пoняття «дeпoзит» 
Тaблиця – Кoмплeкcнa клacифiкaцiя дeпoзитiв зa piзними oзнaкaми
Рисунок – Фактори, що впливають на розробку депозитної політики банків


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   67
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 253 | Теги: політика банку, депозитна політика, депозит
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru