Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Державний кредит та перспективи його розвитоку в Україні (2014)

Курсова робота: Державний кредит та перспективи його розвитоку в Україні (2014)


 Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних фінансів. На даний момент ця тема є досить актуальною, тому що Україна досить молода незалежна країна, і вона не в змозі самостійно забезпечити свій економічний розвиток, тому держава потребує як і в зовнішніх запозиченнях, так і в внутрішніх додаткових коштах. Деякі підприємства також потребують додаткових залучень держави та іноземних країн.
 Державний кредит за своєю економічною сутністю – це сукупність економічних відносин між державою в особі органів управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, за яких держава є позичальником, кредитором і гарантом.
 Основна класична форма державно-кредитних відносин, коли держава виступає позичальником коштів. При цьому за допомогою державного кредиту залучаються вільні фінансові ресурси юридичних і фізичних осіб, які використовуються для задоволення державних потреб.
 Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету надає на платній основі за умови обов'язкового повернення кредити юридичним і фізичним особам. Обсяг таких операцій значно менший, ніж при попередній формі.
 У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов’язань, взятих на себе фізичними чи юридичними особами, вона є гарантом (умовний державний кредит). Оскільки державні гарантії, як правило, розповсюджуються на недостатньо надійних позичальників, то вони призводять до зростання витрат із централізованих грошових фондів. У сфері міжнародних економічних відносин держава може виступати як у ролі позичальника, так і у ролі кредитора. 
 Як економічна категорія державний кредит поєднує в собі фінансові та кредитні відносини. Як ланка фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави. Державний кредит є зворотним, терміновим і платним. Разом з тим, між державним та банківським кредитом, як класичною формою кредитних відносин, існують суттєві відмінності.
 Банківський позиковий фонд використовується для кредитування підприємств з метою забезпечення безперебійності процесу розширеного відтворення і підвищення його ефективності. Кредити можуть одержувати й приватні особи. Відмітною рисою банківського кредитування суб'єктів господарювання є продуктивне використання позичкового фонду (або з метою розвитку соціальної інфраструктури виробничих колективів). Використання кредитних ресурсів як капіталу створює умови для погашення кредиту і виплати процентів за рахунок збільшення вартості додаткового продукту. 
 Коли ж мова йде про державний кредит, то отримані через державну позику кошти надходять у розпорядження органів державної влади, перетворюючись в їх додаткові фінансові ресурси. Вони використовуються, як правило, на покриття бюджетного дефіциту. Джерелом погашення державних позик і виплати процентів за ними виступають кошти бюджету.
 Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
 Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти державних фінансово-кредитних відносин.
 Предмет дослідження - державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.
 Метою курсової роботи є дослідження державного кредиту і його ролі у формуванні фінансових ресурсів держави.
 Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
- дослідити теоретичні аспекти державного кредиту;
- проаналізувати показники державного кредиту України за останній період;
- визначити роль державного кредиту у формуванні фінансових ресурсів держави та шляхи його оптимізації.
 Для досягнення мети та вирішення основних задач курсової роботи були використані різноманітні методи дослідження. За допомогою таких загально- логічних методів, як аналіз та синтез, було досліджено основні варіанти побудови системи гарантування вкладів. Метод аналогії та порівняння мав велике значення при співставленні банківського та комерційного кредиту з державним. За допомогою гіпотетичного, емпіричного, історичного методів були виявлені основні переваги, недоліки та проблеми у функціонуванні державного кредиту.
 Важливе значення місця державного кредиту у фінансовій системі держави зумовило постійну увагу дослідників до різних його проблем функціонування. Серед західних учених особливої уваги заслуговують праці Р. Барро, Дж. Ітона, Дж. Кейса, А. Лернера, К. Маркса, Г. Моультона, М. Рікардо, Дж. Сакса, А. Сміта. Теоретичним засадам функціонування державного кредиту присвятили свої наукові праці видатні українські вчені - економісти В. Базилевич, А. Гальчинський, В. Корнєєв, І. Луніна, І. Лютий, М. Туган- Барановський та інші. 
 У процесі виконання курсової роботи було використано: навчальні посібники, монографії та електронні ресурси.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
1.1. Економічна сутність, функції та роль державного кредиту
1.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик
1.3. Нормативно-правове регулювання державного кредиту
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз динаміки показників державного кредиту в Україні
2.2. Проблеми та перспективи державного кредиту в Україні
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


  • Середньозважена дохідність державних цінних паперів за 2008 - 2013 рр., %
  • Державні внутрішні запозичення на фінансування державного бюджету 2009-2013 рр.
  • Структура державних запозичень у 2009 - 2013 роках, %
  • Структура ОВДП України за типом кредитора за 2013 рік
  • Динаміка змін частки державного боргу України у ВВП протягом 2009 - 2013 рр., % 
  • Обсяги погашення державного боргу України протягом 2012-2020 рр., млрд. грн. 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   48
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 567 | Теги: державний кредит, державний борг, облігація
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru