Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Державний кредит та перспективи його розвитку в Україні (2014)

Курсова робота: Державний кредит та перспективи його розвитку в Україні (2014)


 Кредитна політика нашої держави на сучасному етапі характеризується відсутністю систематизованості, плановості, а процес залучення державних запозичень – суперечливістю, неефективністю. Тому актуальним стає формування теоретичних основ розвитку державного кредиту , який повинен стати базою для створення концепції наукового управління державним боргом, важливим інструментом реального впливу на раціоналізацію політики державних запозичень, запобігання борговій кризі.
 Актуальність використання державного кредиту обумовлюється також  активізацією процесу здійснення державних запозичень – таких як зовнішні та внутрішні, що призводить до зростання обсягів державного боргу.
 Аспекти становлення та розвитку державного кредиту досліджували у своїх роботах такі вітчизняні вчені: І. Лютий, В. Базилевич, О. Барановський, Т. Вахненко, А. Гальчинський, В. Андрущенко. Серед західних учених особливої уваги заслуговують праці Р. Барро, Дж. Бюкенена, Дж. Кейнса, А. Сміта. Щодо сьогодення, то у вітчизняній теорії і практиці залишається неузгодженою дія окремих елементів регулювання державного кредиту на стадіях формування, обслуговування та погашення боргових державних запозичень.
 Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних учених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні, оскільки серйозно постає питання пошуку нових шляхів побудови ефективної системи управління державним кредитом та існує об’єктивна необхідність перетворення державних запозичень на дієвий інструмент стабілізації соціально – економічного розвитку. Відповідно, це визначає необхідність всебічного дослідження проблем використання державного кредиту у фінансовій системі України.
 Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування і розробка науково – практичних засад державного кредиту. Відповідно до заданої мети було сформовано основні завдання роботи:

 •  визначити сутність, основні форми та види державного кредиту;
 •  дослідити функції та проаналізувати роль державного кредиту;
 •  визначити економічне підґрунтя державного боргу як об’єкта регулювання державного кредиту;
 •  проаналізувати зарубіжний досвід регулювання державного кредиту; 
 •  виокремити динаміку та структуру державного кредиту в Україні;
 •  з’ясувати перспективи розвитку державного кредиту в Україні.

 Об’єктомдослідження є економічні відносини між державою та іншими суб’єктами з приводу формування та функціонування державного кредиту.
 Предметом дослідження виступає державний кредит в Україні.
 При написанні курсової роботи використовувалися наступні загальнотеоретичні та спеціальні наукові методи: дослідження, аналізу і синтезу – при формуванні поелементної та постадійної структур фінансово-економічного механізму регулювання державного кредиту; висловлювання, історичного та логічного – для аналізу загального стану і структури державного кредиту України, формування висновків щодо шляхів оптимізації та особливостей структуризації державного боргу; індукції та дедукції, аналізу та синтезу – у процесі дослідження економічних відносин між державою та іншими суб’єктами господарювання з приводу формування та функціонування фінансово – економічного механізму регулювання державного кредиту як складної системи; історичний та узагальнення – при дослідженні зарубіжного досвіду регулювання ринку державних цінних паперів; економіко – математичний – для визначення взаємозв’язку державного кредиту з окремими макроекономічними показниками. Для оцінки вітчизняної боргової ситуації застосовувався трендовий аналіз.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
1.1. Сутність, форми та види державного кредиту
1.2. Функції та роль державного кредиту
1.3. Державний борг як наслідок існування державного кредиту
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ
2.1. Зарубіжний досвід регулювання державного кредиту 
2.2. Аналіз динаміки та структури державного кредиту в Україні 
2.3. Перспективи розвитку державного кредиту в Україні 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Класифікація державного кредиту 
 • Класифікація державних облігацій 
 • Світовий обсяг державного кредиту за 2010-2013 рр.
 • Державний кредит США, млрд. та % ВВП за 2010-2013 рр.
 • Державний кредит США, млрд. дол. та % ВВП за 2010-2013 рр.
 • Державний кредит РФ  до ВВП та 2005-2015 рр. (прогноз на 2015 р.),%
 • Дохідність та спреди за 10 – річними облігаціями, у відсотках, на 01. 01. 2013 р.
 • Основні цілі випуску державних цінних паперів
 • Динаміка зовнішнього державного кредиту і валового зовнішнього кредиту України за даними 2010-2013 рр. (в млн. долл. США)
 • Динаміка зовнішніх державних кредитів та міжнародніх резервів України з 2010 по 2013 рр. (в млн.долл. США)
 • Структура державного боргу в розрізі валют погашення станом на 31.03.2012
 • Державний кредит з огляду на ОВДП за станом на 01.01.13 рр.
 • Шляхи розвитку державного кредиту в Україні

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   63
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (06.06.2014)
Переглядів: 498 | Теги: кредит, державний кредит, державний борг
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru