Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Депозитні ресурси банку та операції пов’язані з їх формуванням (2013)

Курсова робота: Депозитні ресурси банку та операції пов’язані з їх формуванням (2013)


 Актуальність. Наявність необхідних фінансових ресурсів і здатність їх мобілізації є визначальними умовами існування і розвитку будь-якого фінансового господарства.  Банківська діяльність, з її чітко вираженою фінансової спрямованістю, не складає і не може становити в цьому відношенні винятку. Проблема формування фінансових ресурсів для комерційних банків має набагато більше значення, ніж для будь-яких інших господарюючих суб'єктів. Завдання модернізації російської банківської системи, досягнення її відповідності потребам розвитку вітчизняної економіки обумовлюють необхідність вирішення проблеми залучення фінансових ресурсів з різних джерел, формування прийнятної структури капіталу та ефективної ресурсної бази комерційних банків, що вимагає інтенсифікації досліджень в даній  області.
 У сучасних умовах кризового стану економічних відносин поглиблене теоретичне обґрунтування сутності банків є важливим в організації грошово-кредитних відносин взагалі та здійснення депозитної діяльності банками зокрема. А у випадку, коли йдеться про депозитне залучення коштів важливість ґрунтовної теоретичної бази набуває важливої ролі у пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності управління депозитною діяльністю банку. 
 Мета дослідження полягає у вивчені депозитних ресурсів банку та операцій пов’язаних з їх формуванням на прикладі української банківської системи.
 З огляду на поставлену мету в роботі вирішено ряд завдань, серед яких:
 вивчити теоретичні аспекти депозитних ресурсів банку;
 визначити методологічні засади формування депозитних ресурсів банку;
 проаналізувати депозитні ресурси банків України.
 Об’єктом дослідження є економічно-правові відносини, що виникають під час формування та використання депозитних ресурсів банку.
 Предметом є операції банку з формування депозитних ресурсів. 
 Методи дослідження. В процесі дослідження автором застосовувалися прийоми логічного і теоретичного аналізу і синтезу. Синтез нових знань здійснювався і на основі емпіричних спостережень і індуктивних висновків. Використовувалися прийоми системно-структурного і порівняльного аналізу різних форм і видів управління ресурсами комерційних банків у світовій економіці, статистичні та графічні методи.
 Інформаційною базою послужили нормативно-правова база з досліджуваної тематики, книги, наукові статті, монографії, джерела інтернет та інші.
 Формуванню ресурсної бази комерційних банків за допомогою депозитів, в адекватних до умов розвитку вітчизняної економіки обсягах, приділялося чимало уваги у працях вітчизняних та закордонних науковців і банкірів-практиків. 
 Вагомий внесок у вирішення теоретичних та практичних питань управління депозитними ресурсами зробили такі фахівці: М. Алексєєнко, Ф. Аллен, І. Бланк, З. Васильченко, Д. Ванькович, О. Васюренко, А. Вожжов, В. Геєць, Д. Даймонд, О. Дзюблюк, О. Заруба, О. Кірєєв, Р. Коттер, І. Лютий, В. Міщенко, А. Мороз, М. Савлук, І. Сало, Т. Смовженко, М. Крупка, Т. Остапишин, С. Павлюк, Д. Полфреман, П. Роуз, В. Усоскін, І. Федосик, Ф. Шпиг та інші. 
 Але необхідність постійного оновлення теоретичних та практичних аспектів з даної тематики обумовлюють подальше вивчення цієї проблематики.
 Практична значимість дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при вдосконаленні структури депозитних ресурсів банків України.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ 
1.1. Характеристика ресурсів банку 
1.2. Економічна сутність та класифікація депозитних операцій
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ 
2.1. Організаційний механізм формування депозитних ресурсів банку 
2.2. Оцінка якості депозитних ресурсів банку. Фактори, що на неї впливають 
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ УКРАЇНИ 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 


Рисунки та таблиці:


  • Структура фінансових ресурсів банку
  • Класифікація депозитів
  • Етапи здійснення оцінки депозитної політики
  • Фактори формування депозитної бази банку 
  • Динаміка депозитних ресурсів банків України з 01.01.2008 р. по 01.01.13 р.
  • Частка депозитних ресурсів в структурі зобов’язань банків України з 01.01.2008 р. по 01.01.13 р., % 
  • Структура депозитних ресурсів банків України за строком вкладу з 01.01.2008 р. по 01.01.13 р., % 
  • Структура депозитних ресурсів банків України за типом вкладника з 01.01.2008 р. по 01.01.13 р.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   46
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 239 | Теги: депозитні ресурси, Депозитні операції, депозит, ресурси банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru