Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз розподілу та використання прибутку банку ПАТ «Імексбанк» (2014)

Курсова робота: Аналіз розподілу та використання прибутку банку ПАТ «Імексбанк» (2014)


 Основна мета діяльності будь-якої кредитної організації як комерційної структури – отримання  максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Це включає в себе потенційне зростання обсягу банківських операцій, збільшення власного капіталу, стабільні дивіденди, прийнятний рівень ризику для кредиторів і вкладників, підвищення іміджу в очах потенційних клієнтів.Розмір одержаного банком прибутку або збитку концентровано відображає в собі результати всіх його активних та пасивних операцій.
 Оскільки вся діяльність комерційного банку націлена на отримання прибутку в умовах постійно зростаючої конкуренції, головним завданням стає пошук нових можливостей отримання додаткового доходу без піддавання банку невиправданому ризику. Отримання максимальних доходів досягається, як правило, за рахунок найбільш ефективного використання банківських ресурсів.
 Тому вивчення прибутку, його складових і факторів, що впливають на його динаміку, займає одне з центральних місць в аналізі діяльності комерційного банку. Розмір прибутку залежить головним чином від обсягу отриманих доходів та суми проведених витрат. Прибуток комерційного банку – це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходів над витратами.
 Вивченням даного питання займаються як вітчизняні, так і іноземні автори (Петраковська О.А., Парасій-Вергуненко І.М., Сало І.В., Пронський Л.М., Лумпов.Н.А. та інші). Незважаючи на наявність великої кількості підходів та методик аналізу прибутку банку, не вирішеним залишаються питання ефективної політики управління прибутком та його використання.
 Метою написання курсової роботи є дослідження природи прибутку банку, удосконалення напрямів його розподілу і використання.
 Для реалізації поставленої мети необхідним є виконання таких завдань:
 розкриття сутності прибутку банку;
 розгляд основних методик аналізу прибутку;
 визначення організаційно-інформаційного забезпечення аналізу прибутку банківської установи;
 визначення напрямів удосконалення аналізу розподілу та використання прибутку
 проведення аналізу фінансового стану банку ПАТ «Імексбанк».
 Об’єктом дослідження є прибуток комерційного банку.
 Предметом курсової роботи виступає механізм розподілу й використання прибутку банку.
 При написанні даної роботи були використані наступні методи: аналіз, синтез,  індукція,абстрагування, табличний та графічний, порівняння.
 Інформаційною базою для написання курсової робити були аналітичні огляди, наукові праці, підручники, нормативно-правові акти, дані фінансової звітності, розміщена на сайті Національного банку України, звітність банку.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ
1.1. Сутність прибутку банку, основні підходи щодо визначення та класифікації
1.2. Методика аналізу прибутку банку
1.3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу розподілу та використання прибутку банку
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ
2.1. Удосконалення оцінки та аналізу прибутку комерційного банку
2.2. Дивідендна політика як інструмент оптимізації прибутку на етапі його розподілу
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ІМЕКСБАНК»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Імексбанк»
3.2. Оцінка фінансового результатуПАТ «Імексбанк»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ.«Імексбанк»
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця – Визначення прибутку банку якчастини доданої вартості
Таблиця – Визначення прибутку банку як об’єкт обліку
Рисунок – Напрями розподілу прибутку банку 
Рисунок – Процентні ставки за кредитами (без урахування овердрафт) та депозитами 
Рисунок – Створення доданої біржової вартості за окремими напрямками діяльності банку
Рисунок – Переваги та недоліки методу RAROC
Рисунок – Напрями розподілу прибутку банк
Таблиця – Основні типи дивідендної політики
Рисунок – Динаміка активів, зобов’язань та власного капіталу ПАТ.«Імексбанк» за період 01.01.2012 – 01.01.2014 р., тис.грн. 
Рисунок – Динаміка пасивів ПАТ «Імексбанк» з 01.01.2012 по 01.01.2014.р., тис.грн.
Рисунок – Структура активів ПАТ «Імексбанк» станом на 01.01.2014.р., %.[
Рисунок – Динаміка доходів, витрат та результату діяльності ПАТ.«Імексбанк» за період 01.01.2012 – 01.01.2014 р., тис.грн.
Рисунок – Структура витрат ПАТ «Імексбанк» станом на 01.01.2014.р., %
Таблиця – Класифікація видів прибутку
Таблиця – Напрями аналізу доходів і витрат банку
Рисунок – Вплив системи розподілу прибутку банку в перспективі 
Таблиця –  Показники коефіцієнтного аналізу прибутку банку
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка та структура зобов'язань ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка та структура активів ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка фінансових результатів ПАТ «Імексбанк» за 2011 – 2013 рр.
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Імексбанк» за 2012 – 2013 рр.
Таблиця – Динаміка та структура витрат ПАТ «Імексбанк» за 2011 – 2013 рр.
Таблиця – Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Імексбанк» за 2011 – 2013 рр.
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПАТ «Імексбанк» з 1.01. 2012 р. по 1.01.2014 р.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   74
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (04.06.2014)
Переглядів: 191 | Теги: прибуток, ІМЕКСБАНК, прибуток банку, дивідентна політика
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru