Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Аналіз депозитних ресурсів банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (2014)

Курсова робота: Аналіз депозитних ресурсів банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (2014)


 В умовах загострення конкурентної боротьби на ринку банківських послуг питання формування ресурсної бази банків в достатньому обсязі має велике значення для їх ефективної діяльності та розвитку банківської системи в цілому. Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів дозволяє здійснювати активні операції для досягнення максимального прибутку з урахуванням можливих ризиків.
 З метою створення якісної та стабільної ресурсної бази особливу увагу необхідно приділяти аналізу депозитних ресурсів, оскільки саме вони займають левову частку ресурсної бази банку.
 Система аналізу депозитних ресурсів повинна бути стійкою до впливу на неї зовнішніх та внутрішніх факторів; гнучкою, тобто здатною адаптуватися до різних ситуацій; цілеспрямованою, що передбачає розробку цілей та визначення їх досягнення; надійною, що дозволяє їй функціонувати постійно, та економічною, тобто система має враховувати варіант отримання максимально бажаного результату за мінімальних витрат.
 Метою курсової роботи є розробка напрямків удосконалення аналізу депозитних ресурсів банку. Для її досягнення в роботі поставлено і вирішено такі задачі: 
 розглянуто сутнicть депoзитниx pеcуpciв бaнку тa джеpел їx формування;
 досліджено методичні підходи щодо аналізу депозитних ресурсів банку;
 охарактеризоване організаційне та інформаційне забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку;
 розроблено напрямки удосконалення методичного забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку; 
 сформовано рекомендації щодо оцінки ефективності депозитної політики банку на основі аналізу поведінки вкладників;
 проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 Об’єктом дослідження є діяльність банків, пов’язана з залученням депозитних ресурсів, а предметом – аналіз депозитних ресурсів банку. 
 Під час дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: узагальнення та систематизація (при вивченні сутності поняття «депозитних ресурсів банку», визначенні факторів, що впливають на залучення ресурсів банку з депозитних джерел, розгляді класифікаційних ознак депозитних ресурсів); порівняння (у процесі встановлення спільних і відмінних рис методик аналізу депозитних ресурсів); системного аналізу (при визначенні елементів системи аналізу депозитних ресурсів банку); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (для визначення необхідності удосконалення аналізу депозитних ресурсів банку); методи оцінки фінансового стану  банку.
 Інформаційною базою дослідження виступали чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність банків, офіційні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, в яких висвітлені проблеми управління банківськими ресурсами, статті періодичних видань, офіційний сайт банку, внутрішні нормативні документи та фінансова звітність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».


ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
1.1. Депозитні ресурси банку: сутність та класифікація
1.2. Методичне забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку
1.3. Організаційне та інформаційне забезпечення аналізу депозитних ресурсів банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
2.1. Комплексний методичний підхід до аналізу депозитних ресурсів банку
2.2. Рекомендації щодо оцінки ефективності депозитної політики банку на основі аналізу поведінки вкладників
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
3.2. Оцінка фінансових результатів діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
3.3. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Таблиця – Динаміка основних показників діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р.
Рисунок – Cтруктура зобов’язань ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр., %
Рисунок – Cтруктура активів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр., %
Рисунок – Структура доходів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2013 рік, %
Рисунок − Структура витрат ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2013 рік., %
Таблиця − Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»   за період з 01.01. 2012 по 01.01.2014  
Таблиця − Динаміка показників ліквідності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01. 2012  по 01.01.2014  
Таблиця – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують депозитні ресурси банку
Рисунок – Класифікація депозитних ресурсів банку
Рисунок – Нецінові методи залучення депозитних ресурсів 
Таблиця – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»  з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура активів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура фінансових результатів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура доходів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка та структура витрат ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка ефективності діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка показників ділової активності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.
Таблиця – Динаміка показників ліквідності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 по 01.01.2014 рр.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   77
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 505 | Теги: Райффайзен Банк Аваль, депозитні ресурси, Депозитні операції, депозит, ресурси банку
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru