Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Бухгалтерський облік

Характеристика галузі громадського харчування та особливості побудови обліку на прикладі ресторану «Стейк-хаус» (2012)​

Характеристика галузі громадського харчування та особливості побудови обліку на прикладі ресторану «Стейк-хаус» (2012)​


 Актуальність теми роботи. Вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання підприємств ресторанного господарства неможливе без удосконалення системи бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємств цієї галузі.  Головною особливістю діяльності закладів ресторанного господарства є одночасне поєднання процесів виробництва, торгівлі та сфери послуг. Безпосередньо така специфіка виду діяльності зумовлює певні особливості в системі бухгалтерського обліку, які полягають у поєднанні методики облікового відображення діяльності підприємств промисловості та торгівлі.  Така ситуація зумовлює виникнення значної кількості проблемних питань в процесі відображення діяльності підприємств досліджуваної галузі. Тому, при побудові методики відображення їх діяльності слід враховувати не тільки загальні особливості галузі, але й особливості діяльності різних видів закладів ресторанного господарства. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом питання ресторанного господарства досягло широкого розповсюдження. В наукових виданнях опубліковано значну кількість статей присвячених ресторанному господарству. Проблеми економіки та управління закладами ресторанного господарства, в тому числі бухгалтерського обліку і контролю розглядали такі вчені, як: В. Архинська, М. Білуха, Є.І. Буличова, Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Блакита, В.І. Волинець, В. Ворона, О.М. Германенко, Т.О. Захарчук, І.О. Карпенко, Л. Котенко, Р. Назарбаєва, В. Новодворська, В. Оспіщев, Н. Панасенко, Т.І. Плоскова, І.Я. Романків , Л. Солошенко та ін. 
 Метою проведеного дослідження є визначення сутності ресторанного господарства, ресторанного бізнесу та громадського харчування, а також комплексне дослідження організації бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування.
 В процесі досягнення означеної мети поставлено такі завдання:
 - надати загальну характеристику галузі громадського харчування на основі огляду літератури;
 - вивчити організацію обліку грошових коштів на підприємстві;
 - ознайомитись з документальним оформленням обліку грошових коштів туристичної фірми;
 - вивчити та дослідити нормативну базу з організації обліку грошових коштів  туристичних підприємств України;
 - дослідити організаційно-економічний стан туристичної фірми "Гамалія";
 - ознайомитися з організацією обліку грошових коштів на підприємстві на підприємстві та критично оцінити її стан;
 - дослідити та критично оцінити методику ведення обліку грошових коштів на підприємстві;
 - ознайомитись з методикою проведення інвентаризації каси;
 - висвітлити основні аспекти автоматизації обліку грошових коштів.
 Об'єкт дослідження є система організації обліку на підприємствах громадського харчування України.
 Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Предметом дослідження виступає методика та організація обліку у ресторані «Стейк-хаус». 
 Поставлені завдання вирішувалися за допомогою загальнонаукових методів: конкретно-пошукового – для виявлення, відбору, теоретичного аналізу, синтезу, актуалізації, класифікації, узагальнення друкованих джерел з визначеної проблематики; хронологічного – для розгляду процесів розвитку ресторанного бізнесу в Україні в динаміці, змінах і часовій послідовності; порівняльного – для зіставлення рівнів розвитку підприємств ресторанного господарства у м. Києві.
 Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку на підприємствах громадського харчування, фінансового менеджменту, економіки підприємств ресторанного господарства, економічного аналізу, законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, матеріали органів статистики, періодичні видання.
 Дослідження проводилось на матеріалах ресторану «Стейк-хаус» (м. Київ).


ЗМІСТ


Вступ
1. Огляд літератури щодо загальної характеристики галузі громадського харчування та закладів ресторанного господарства
2. Методика організації обліку на підприємствах громадського харчування    
3. Загальна характеристика діяльності ресторану «Стейк-хаус» 
4. Організація обліку в ресторані «Стейк-хаус»    
Висновки
Список використаних джерел


Рис. Схема просторового забезпечення сервісного процесу ресторану «Стейк Хаус»
Таблиця. Поелементна організація процесу обслуговування в ресторані «Стейк Хаус»
Таблиця. Характеристика меблів торгової зали
Рис. Схема сервісно-виробничого процесу в ресторані «Стейк Хаус»
Таблиця. Денна виробнича програма залу ресторану на 80 місць
Таблиця. Денна виробнича програма бару на 40 місць
Таблиця. Планово-розрахункове меню головного залу на 80 місць
Таблиця. Планово-розрахункове меню бару на 40 місць
Таблиця. Розрахунок виробничої програми та чисельності працівників м'ясо-рибного цеху
Таблиця. Розрахунок витрати сировини та виходу напівфабрикатів
Таблиця. Розрахунок виробничої програми та чисельності працівників овочевого цеху
Таблиця. Розрахунок кількості окремих покупних товарів 
Таблиця. Розрахунок кількості сировини, що підлягає зберіганню
Таблиця. Організація роботи складського господарства
Таблиця. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій у ресторані «Стейк-хаус»


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   38
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Бухгалтерський облік | Добавив: great_scientist (02.06.2014)
Переглядів: 716 | Теги: ресторан, громадське харчування, облік в ресторані
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru