Головна » Навчальні матеріали » ІНДЗ (КПІЗи) » Філософія

Проведіть порівняльний аналіз філософського та наукового світоглядів на основі прочитаних уривків із творів Й.Міхневича і В.Вернадського
 Проведіть порівняльний аналіз філософського та наукового світоглядів на основі прочитаних уривків із творів Й.Міхневича "Про гідність філософії, її реальне буття, зміст і частини ", В.Вернадського "Про науковий світогляд" та М. Грота "Відношення філософії до науки і мистецтва". Пояснення підтверджуйте цитатами.
Філософія і наука являються історичними типами світогляду поряд із міфом і релігією. Світогляд представляє собою узагальнену, упорядковану систему поглядів людини на навколишній світ, явища природи, суспільство і саму себе, а також життєві позиції людини, переконання, ідеали, принципи, оцінки, матеріальних і духовних подій. В історії людської думки існує багато поглядів на значення філософії і науки. Деякі мислителі ототожнювали ці два поняття, інші стверджували, що філософія і наука були у відношенні частини та цілого, а ще інші – протиставляли їх одна одній. Проте, Микола Грот у своїй праці "Відношення філософії до науки і мистецтва" представляє інший, єдино правильний, вищий погляд щодо відношення філософії і науки: "Ці дві цілком різні, навіть протилежні одна одній галузі, та в той же час він (погляд на відношення філософії і науки) визнає їх однаково законними явищами дійсності, не вважає їх ні краще ні гірше одна від одної і поєднує їх у вищому понятті людської свідомості, завдання якої філософія і наука розділили між собою і виконують незалежно одна від одної, але у певній гармонії, у повному, хоча б і несвідомому союзі одна з одною."(ст.323) 
Спробуймо провести паралелі між філософським і науковим світоглядом і визначимо що ж спільного і відмінного між ними є. 
Спільним для філософії і науки є те, що: 1) філософія і наука є формами суспільної свідомості.  2) філософія і наука здобуті знання представляють у теоретичній формі, у формі логічних доведень своїх висновків; 3) філософія і наука є структурними елементами світогляду, тобто включаються в структуру світогляду; 4) філософія і наука мають однопорядкові структурні елементи (предмет, закони, поняття (категорії), методи дослідження).
 Разом з тим, філософія і наука мають і відмінності: 1) у філософії понятійний апарат, закони мають на відміну від будь-якої науки всезагальний характер, тобто екстраполюються на всі сфери дійсності; 2) філософія, як відомо, є форою суспільної свідомості. Наука окрім цього виступає ще як безпосередня продуктивна сила суспільного виробництва; 3) закони і понятійний апарат філософії виконують функцію загальної методології пізнання. Закони і понятійний апарат окремої науки виконують методологічну функцію лише для цієї науки; 4) філософія дає загальну цілісну картину світу. Окрема наука досліджує лише певну сферу дійсності і тому такої цілісної картини світу дати не може. Представник філософії античності  Арістотель здійснив поділ наук на теоретичні, практичні та творчі. Кожна наука виступає самостійною і незалежною, в кожній із них є свій предмет вивчення, заснована на власних принципах. Усі науки рівноцінні, вони пояснюють природу з різних точок зору, адже "у всій природі є щось чудесне". Підтвердженням цього може слугувати цитата Й. Міхневича (ст. 311): "Науки подрібнюють Всесвіт на частини, і одна спрямовує погляд на небо, а інша обмежує його землею, Філософія не знає цього подрібнення, а настільки розширює своє бачення, що хоче обійняти ним усю цілісність створюваного й творця. Тому вона й може бути названа у певному відношенні Наукою всеосяжною".5) Для філософії є дуже важливе розмірковування, рефлексія, тому філософію називають "дім думки". Проте, у філософії є свій предмет дослідження, а у науці свій. Наука вивчає світ та людину у певному розрізі. Філософія вивчає цілісність буття, тому проблема світ-людина є її предметом пошуку:"Філософія є наука про свідомість,... про суб'єкт і природу нашої свідомості і про її головні акти, що відкриваються у пізнанні світу, людини і Бога:"Наука, що виступає з ідей і обмежується дослідженням можливого, необхідного й безумовного боку речей"" (Й. Міхневич, ст.316) 6) Для філософії характерні унікальні і тотальні  знання; 7) Наука опирається на емпіричний досвід, а філософія – на духовний; 8) Для науки  характерним є об'єктивні знання, а філософія цікавиться мудрістю; 9) Наукові істини мають обов'язкове знання, а філософія – флюріастичне; 10) У науці йде лінійно поступовий хід, а філософія веде діалог з епохами; 11) Наукові знання є колективними, а філософське – цілісності особистості; 12) Філософія включається в теоретичне обґрунтування будь-якого світогляду. Наука є важливою складовою наукового світогляду. 
Представники античності намагалися знайти істини різними шляхами і методами. Серед них метафізика і діалектика. Тобто це є предметом вивчення античності. А ми знаємо, що філософія вивчає цілісність буття, тому проблема світ-людина і становлення істини є її предметом пошуку. А  Й. Міхневич стверджує, що:"Філософія повинна знати все як усе, тобто не по частинах, а в цілому, вникаючи в систему світобудови, вона звертає увагу лише на головні причини; розглядаючи Природу речей, вона слідкує лише за розвитком спільного для всіх них життя; коротше: її розглядові підлягає просторінь буття, лише щодо своєї основи, зв'язку, порядку й гармонії, та це просторінь не така широка й багатогранна, щоб конечний розум не міг її пізнати." (ст. 313) 
 Платон ставить собі запитання, що є тією дійсністю, яку ми можемо пізнати через поняття. Поняття мусять мати свій предмет, це має бути інше буття. Його характерною рисою є незмінність. Таке буття Платон називає ейдос-ідея, прообраз, взірець, сутність речі , таке буття – трансцендентне.  Воно лежить поза межами емпіричного світу. Ось що думає Й. Міхневич про це: "Як Наука ідей, Філософія не може  не бути Наукою формальною й абстрактною,  тому що ідеї є не що інше, як форми чи образи речей, постають перед нашою свідомістю не в речах, а в абстрактних поняттях розсуду, як такої здатності, яка освоює ідеї, перекладаючи їх у поняття."(ст. 317)
Характерною ознакою епохи Відродження є гуманізм як вчення і роздуми про людину. Гуманістичні ідеї знайшли своє втілення не лише в цьому вченні і роздумах, але й в мистецтві де має місце  і людина,  яка себе проявляє в ньому. Завдання філософії розкрити людину. Філософія є також і мистецтвом, характерною ознакою якої є творчість.  Представник Відродження Леонардо да Вінчі ставить мистецтво вище філософії, оскільки воно представлена на поверхні, а філософія проникає в середину речей і форм. На думку Леонардо, споглядання завжди вище, ніж будь-які раціональні побудови. Ось що по цьому приводу дума М. Грота у своїй праці "Відношення філософії до науки і мистецтва" (ст. 326): "Мистецтвом називається не взагалі вся мистецька діяльність людини, а лише та, котра служить її відчуттям і задовольняє її потреби. Оскільки ми визнали, що й філософія має ті ж завдання, тобто служити індивідам, внутрішнім потребам людської свідомості, то ми, очевидно, повинні визнати врешті-решт, що філософія є або саме мистецтво, або частина мистецтва... При цьому зауважу, однак, що мистецтво не лише в майбутньому, а все ж таки у всі епохи існування, хоча й не свідомо, було лише знаряддям для виразу філософських світоглядів... "


Подібні роботи


Категорія: Філософія | Добавив: admin (26.12.2012)
Переглядів: 2727 | Теги: основі, світоглядів, наукового, АНАЛІЗ, Проведіть, прочитаних, на, порівняльний, та, філософського
Форма входа
Що шукаємо?
Правознавство
Контроль та ревізія в митних органах
Страхування
Фіскальне адміністрування
Фіскальна безпека
Інформаційні системи і технології
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Історія економіки та економічної думки
Маркетинг
Місцеві фінанси
Податкова система
Соціальне страхування
Менеджмент
Фінанси
Політологія
Світові торгові системи
Бюджетна система
Банківські операції
Фінансове регулювання ЗЕД
Українська мова
Гроші та кредит
Національна економіка
Центральний банк і грошово кредитна політика
Економіка і фінанси страхових фірм
Міжнародна економіка
Філософія
Статистика
Макроекономіка
Податкова система
Соціологія
Психологія і педагогіка
Інформатика
Міжнародний менеджмент
Менеджмент персоналу
Стратегічне управління
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru