Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Професійна оссвіта

Семантичні особливості польського та англійського молодіжного сленгу ХХІ ст (на матеріалі соціальних мереж) (2015)

Семантичні особливості польського та англійського молодіжного сленгу ХХІ ст (на матеріалі соціальних мереж) (2015)


 Із розвитком людства, змінами в політичному та суспільному житті, демократизацією суспільства, свободою слова, поширенням інформаційних технологій спостерігаємо значне поширення соціальних діалектів у розмовну мову. Сьогодні сленг набув поширення майже в усіх сферах людського життя. Його використовують особи різних вікових категорій та професій. Тому мовознавці дедалі активніше цікавляться ненормативним мовленням як лінгвістичним явищем, воно стає об’єктом дослідження не тільки лінгвістів, але й психологів та соціологів.
 «Арго - одне з суперечливих явищ мовної культури»Через стрімкі зміни вивчення арго є проблематичним«Вичленувати його як замкнуту систему, як об'єкт спостереження можна тільки умовно» Тому філологам дуже складно встановити суворі термінологічні рамки з чіткими визначеннями складових предмета дослідження.
 Вивченню форм існування мови, а зокрема сленгу в лінгвістиці приділяється велика увага.   Значна кількість робіт присвячена специфічному використання молодіжного арго, (Семів А.Р.Мечковська Н.Б. та ін.).Інтенсивно досліджувався сленг у працях Хомякова В.А., які присвячені використанню сленгу як англійського просторіччя. Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені: Е. Партрідж, С.Б. Флекснер, В. Фріман, М.М. Маковський, Менкен, А. Баррере, Ч. Леланд, І.Р.Гальпєрін, В. Дж. Бурк (Burke), В. Арнольд, Т.А. Соловьйова та багато інших.Але, незважаючи на велику кількість фундаментальних праць, присвячених вивченню проблематики сленгу, досі багато питань, пов'язаних з його дослідженням і описом, викликають розбіжності серед учених.
 Актуальність дослідження цієї роботи полягає в тому, що, з одного боку, ця тема розкриває та пояснює культуру спілкування молоді, вона допоможе краще зрозуміти мову, її використання в сучасному світі та вплив на суспільство. Сучасні технології зараз широко розповсюджені і з різних сторін впливають на суспільство. Не менший вплив вони мають на мову, якою спілкуються люди.
 Об’єктом нашого дослідження є сленг у контексті соціолінгвістики.
 Предметом нашого дослідження є сленг із семантичної зору.
 Мета нашого дослідження полягає в науковому обґрунтуванні використання сленгу під час спілкування в соціальних мережах NaszaKlasa та Facebook.
 Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
 •    Охарактеризувати сленг в контексті форм існування мови.
 •    Дослідити значення використання сленгу в контексті соціальних мереж.
 •    Дослідити літературу для вивчення терміну «сленг».
 •    Дослідити особливості сленгу соціальних мереж.
 •    Опрацювати літературу щоб, зробити вибірку сленгу.
 •    Зробити семантичний аналіз сленгу у соцальній мережі Facebook.
 •    Зробити семантичний аналіз сленгу у соціальній мережі NaszaKlasa
 •    Порівняти сленг польської та англійської мов соціальних мереж.
 Методи дослідження.У нашій роботі було використано такі методи дослідження як: порівняльний аналіз, аналіз і синтез, історичний метод, метод індукції, контент аналіз, зіставний метод.
 Практичне значення. Ця робота допоможе студентам з України, які прагнуть відвідати англомовні країни, зокрема Канаду, США, та Англію, а також Польщу, де розмовляють польською, більше дізнатися про різні прошарки суспільства, зокрема молодь та їхню специфічну мову спілкування, що є необхідним для дослідження і розуміння культури. В  Польщі зараз введено програму, яка навчає молодих людей, що хочуть вивчити польську мову, популярних сленгізмів.
 Робота має дві апробації: перша у 2013році «Вплив англійської мови на формування молодіжного сленгу», друга – у 2014 році «Функціонування сленгу в літературі».
 Структура  роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, джерел та додатків.
 У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формуються мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається структура курсової роботи.
 У першому розділі розглядається походження терміну сленг та його виникнення, та використання його в соціальних мережах.
 У другому розділі розглядається особливості польського та англійського сленгу в соціальних мережах.
 У висновках підводяться підсумки дослідження.


ЗМІСТ


Вступ    3
Розділ 1. Молодіжне арго в системі форм існування мови    6
1.1    Жаргон, арго та сленг у сучасному мовознавстві    6
1.2    Історія розвитку і формування молодіжного сленгу    13
1.3    Спілкування в соціальних мережах: причини та наслідки.    22
Розділ 2. Англійський Сленг В Facebook    37
2.1Англійський сленг в Facebook    37
2.2 Польський сленг в Nasza Klasa    57
2.3 Порівняння польського та англійського сленгу соціальних мереж (Nasza Klasa, Facebook)    73
ВИСНОВКИ    86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    89


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   97
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   80 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Професійна оссвіта | Добавив: great_scientist (31.05.2015)
Переглядів: 466 | Теги: молодіжний сленг
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru