Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Податкова система

Організаційно-правові аспекти податкового контролю і ефективності його здійснення в Україні (2013)

Організаційно-правові аспекти податкового контролю і ефективності його здійснення в Україні (2013)


 Актуальність вибору теми. Податковий контроль є необхідною умовою ефективного функціонування податкової системи. Він є завершальною стадією управління оподаткуванням і одночасно одним з елементів планування податкових доходів бюджетів.  Це зумовлено тим, що з однієї сторони, він є формою реалізації контролюючої функції податків, а з іншої – формою примусових грошових відносин.
 Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю. 
 Вирішення завдань в сфері оподаткування, з одного боку, потребує посилення правоохоронної функції держави, активізації боротьби з різними податковими правопорушеннями, з іншого – удосконалення видів та форм контрольної діяльності податкових органів. Більш того, податковий контроль є однією з найважливіших гарантій прийняття правильного управлінського рішення в сфері фіскальної діяльності та своєчасного і доброякісного його виконання. Саме ці аспекти й визначають важливість проблематики та актуальність вибору даної теми дипломної роботи.
 Проблеми теорії і практики податкового контролю розглядалися у наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема,  серед російських дослідників дану тему розглядали: А.В. Бризгалін, Ю.Ф. Кваша, І.І. Кучеров, І.І. Кучерявий, А.Н. Козирін, О.А. Ногіна, В.М. Родіонова, О.Ю. Судаков, І.А. Орешкін, С.О. Шохін та інші. Серед українських науковців можна виділити напрацювання М.М. Весельського, Л.К. Воронової, І.З. Гринів, Л.О. Зазвонової, Г.Ю. Ісаншиної, Т.В. Калінеску, Л.М. Касьяненко,В.І. Коротуна, А.І. Крисоватого, М.І. Крупки, М.П. Кучерявенко, А.В. Лісового, В.М. Мельника, А.М. Поддєрьогіна, Н.М. Раєвської, Л.А. Савченко, Ф.Ф. Фоміна та інших. Значну увагу даній проблемі приділяють західні економісти, зокрема серед них можна виділити таких, як: Ш. Бланкарт, Дж. Б’юкенен, Дж. Кейнс, М. Ллойд, А. Сміт, Дж. Стіґліц.
 Мета дослідження. Метою дипломної роботи є обґрунтування суті податкового контрою, аналіз його організаційно-правових аспектів в Україні й окреслення перспективних напрямів удосконалення податкового контролю.
 Поставлена мета зумовлює наступні завдання:…………..
 Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між платниками податків та органами податкової служби в процесі податкового контролю.
 Предметом дослідження є організаційно-правові  аспекти податкового контролю і  ефективність його здійснення в Україні.
 Теоретичну основу дипломної роботи становить Податковий кодекс України  та податкові кодекси інших зарубіжних країн, а також нормативно-правові акти, що регулюють особливості здійснення податкового контролю, енциклопедична, навчальна й монографічна література, дисертації, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених.
 Фактологічну базу дослідження склали звітні дані ДПС в Тернопільській області за 2008-2012 рр.
 Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків,  списку використаних джерел та додатків.
 У першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні основи податкового контролю, визначено функції та роль органів Державної податкової служби України як суб’єкта податкового контролю та проведено аналіз нормативно-правового забезпечення податкового контролю в Україні.
 У другому розділі висвітлено особливості механізму здійснення основних форм контролю в сфері оподаткування в Україні, проаналізовано результати контрольно-перевірочної роботи органів Державної податкової служби України на прикладі Тернопільської області та розглянуто податковий аудит як засіб забезпечення контрольних функцій держави в сфері оподаткування.
 У третьому розділі визначено особливості організації податкового контролю в зарубіжних країнах та наведено шляхи підвищення ефективності податкового контролю в системі податкової служби України.
 Обсяг дипломної роботи становить 138 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить  9 таблиць, 14 рисунків та 2 додатки. Список використаних джерел містить 91 найменування.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-організаційні засади здійснення податкового контролю в Україні
1.1.Теоретичні основи податкового контролю
1.2. Функції та роль органів Державної податкової служби України як суб’єкта податкового контролю
1.3. Нормативно-правові аспекти реалізації податкового контролю в Україні
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Прагматика здійснення податкового контролю в органах податкової служби України
2.1. Механізм здійснення основних форм контролю в сфері оподаткування в Україні 
2.2. Аналіз контрольно-перевірочної роботи органів Державної податкової служби України 
2.3. Податковий аудит як засіб забезпечення контрольних функцій держави в сфері оподаткування
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення механізму податкового контролю в Україні
3.1. Організація податкового контролю в зарубіжних країнах 
3.2. Напрямки підвищення ефективності податкового контролю в системі податкової служби України
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   138
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   80 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Податкова система | Добавив: great_scientist (20.05.2014)
Переглядів: 637 | Теги: контролюючі органи, Податковий контроль, форми податкового контролю, податковий аудит
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru