Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Митна справа

Організаційно-правовий механізм справляння митних платежів в Україні (2012)

Організаційно-правовий механізм справляння митних платежів в Україні (2012)


 Актуальність дипломної роботи.Перед Україною сьогодні гостро постають, з поміж інших, завдання вирішити проблеми організації, функціонування та правового регулювання системи митного оподаткування та реформування її інститутів. Активізація реформаторських підходів в Україні передбачає змістовні зрушення фінансово-економічної спрямованості. При цьому важливо розглядати реформу митних платежів не в якості окремого ізольованого процесу, а безумовною складовою з реформуванням бюджетної, митної системи тощо. За цих умов визначення місця податку на додану вартість, акцизного податку та мита в системі оподаткування має ключове значення. Захист економічних інтересів України, запобігання незаконному ввезенню товарів, втратам Державного бюджету України в процесі зовнішньоекономічних операцій є важливим завданням, що зумовлює пошук нових і вдосконалення існуючих засобів та форм його проведення.
 Особливо актуальним уявляється розгляд цих проблем в спрямованості збільшення дохідної частини бюджету, а саме митні податки та збори (обов'язкові платежі) є основними важелями, які формують бюджетні надходження. Сьогодні в Україні діє система митного оподаткування, що потребує суттєвого доопрацювання, деякі платежі характеризуються низькою економічною результативністю через недоліки їх правового регулювання. Саме тому існуюча система вимагає реформування, кардинальної заміни окремих елементів податкових механізмів, що діють сьогодні. 
 Необхідність детального і всебічного врахування чинників, що впливають на ефективність справляння митних платежів, а також шляхи вдосконалення правового регулювання цих процесів у нових умовах можуть бути встановлені тільки за допомогою дослідження змісту діяльності митних органів у даній сфері. 
 Проблематикою справляння митних платежів займалось багато науковців, зокрема В.П. Науменко, Б.П Ярема, П.В. Пашко, В.М. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Н.Л. Калиновська, Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко, О.П. Гребельник, А.А. Дубініна, А.І. Крисоватий, С.В. Сорокіна, З.О. Буричко І.Г. Бережнюк, Д.Г. Білоус, І.В. Бураковський, В.В. Ващенко, А.Д. Войцещук, А.Б.Дрига, І.О. Іващук, І.О. Лютий, В.М. Назаренко, А.О. Савлук, О.В. Ткаченко, В.П. Мартинюк та інші.
 Метою дипломної роботи є вивчення організаційно-правових засад справляння митних платежів через призму діяльності одного із структурних підрозділів Державної митної служби України.
 Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:
 • з’ясувати економічну суть та функціональне призначення митних платежів;
 • охарактеризувати митну вартість як основу нарахування митних платежів;
 • розглянути вітчизняну практику нарахування, сплати митних платежів, а також контролю з боку митної служби у цій сфері;
 • охарактеризувати особливості справляння митних платежів на прикладі Рівненської митниці;
 • вивчити вплив факторів, що визначають обсяги митних платежів;
 • проаналізувати особливості роботи митних органів у сфері визначення митної вартості, коду товарів, країни походження; 
 • визначити проблемні аспекти та перспективи вдосконалення митних платежів в контексті нового Митного кодексу та управління ризиками..
 Об’єктом дипломної роботи є теоретичні, організаційні та нормативно-правові основи справляння митних платежів. 
Предмет даного дослідження виступає вітчизняна практика нарахування, сплати та контролю за сплатою митних платежів на прикладі Рівненської митниці.
 Основними правовими документами, які регулюють справляння митних платежів є Конституція України, Митний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України ”Про митну справу в Україні”, “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, накази, положення Рівненської митниці та інші нормативні акти.
 Теоретичною основою дипломної роботи виступили праці класиків економічної науки, а також роботи сучасних вітчизняних вчених-економістів, в яких висвітлюються питання митного регулювання. Інформаційною базою дослідження є статистичні дані та матеріали Міністерства фінансів України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Рівненської митниці.
 В основу методології дослідження покладеносистемний підхід до вивчення митних платежів як елемента національної системи оподаткування, в межах якого у роботі використовувались методи концептуального аналізу та синтезу, історико-порівняльний метод; методи наукової абстракції та статистичні прийоми групування, динамічних порівнянь (другий розділ); формально-логічні методи, методи графічного зображення, узагальнення (третій розділ).
 Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні системи аналізу впливу факторів на справляння митних платежів в Україні, а також набули дальшого розвитку пропозиції щодо підвищення ефективності митного оподаткування через застосування системи управління ризиками.
 Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновків та пропозицій. В першому розділі розкривається суть митних платежів, розглядається митна вартість як основа нарахування митних платежів, аналізуються особливості контролю за сплатою митних платежів. Другий розділ присвячений вітчизняній практиці справляння митних платежів на прикладі однієї із митниць. У третьому розділі висвітлені шляхи вдосконалення вітчизняної практики справляння митних платежів. 
 Структурадипломної роботи включає вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури, додатки. Аналітична частина роботи містить 23 рисунки, 13 таблиць, 4 додатки.  Робота виконана на 117 сторінках. Список використаної літератури налічує 115 найменувань.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОСТУЛАТИ СПРАВЛЯННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
1.1. Економічна сутність, види та призначення митних платежів
1.2. Митна вартість як основа нарахування митних платежів
1.3 Європейський досвід інституційного забезпечення справляння 
митних платежів
      ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 2. ПРАГМАТИЗМ  ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
2.1. Справляння митних платежів: фіскальні наслідки та фактори впливу
2.2  Контроль митної вартості як базового елементу механізму справляння митних платежів
2.3. Класифікаційна робота митних органів та її вплив на митне оподаткування
2.4. Визначення країни походження товару при справлянні митних податків 
       ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПРАВЛЯННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 
3.1. Вдосконалення митного оподаткування в контексті нового митного законодавства
3.2. Планування митних платежів в Україні
3.3. Управління ризиками як чинник удосконалення механізму справляння митних платежів
       ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   магістерська дипломна робота
  Кількість сторінок:   120
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   80 грн.
   * можливий продаж окремого розділу
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Митна справа | Добавив: great_scientist (01.01.2014)
Переглядів: 739 | Теги: пдв, мито, акцизний податок, митні платежі, митна вартість, країна походження
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru