Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Митна справа

Митне регулювання зовнішньоторговельних потоків в Україні (2013)

Дипломна робота: Митне регулювання зовнішньоторговельних потоків в Україні (2013)


 Актуальність теми. Сьогодні сучасні національні економічні системи стають відкритішими для іноземних товарів і послуг, об'єктивно інтегрованими до світової торговельно-економічної системи. Це викликає необхідність урахування тісного зв'язку між глобальними тенденціями й зовнішньоекономічною стратегією України, що передбачає подальшу інтеграцію у світове господарство, посилення міжнародних господарських зв'язків.
 В сучасних умовах держава не може досягти цілей соціально-економічного розвитку без виваженої торговельної політики, реалізація якої вимагає застосування урядом дійового механізму митного регулювання, який би забезпечував максимальне використання переваг міжнародної інтеграції та захист економіки країни від її негативних наслідків. Регулювання переміщення товарів у зовнішньоекономічній діяльності набуває дедалі більшого значення.  Тому особливу увагу необхідно приділяти складу регуляторного механізму та характеристиці інструментів митного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, що і визначає актуальність даного дослідження.
 Питання державного, в тому числі, митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності розглядали зарубіжні вчені: Бабін З. П., Бахрах Д. Н., Бланк І. А., Данильцев А. В., Кіреєв А. П., Крєдисов А. І., Кудрявцева І. В., Петров Ю. М., Стоянова Є. С., Шишаєв А. І., а також вітчизняні науковці: Горін Н. В., Гребельник О. П., Гринько І. С., Губа М.О., Дідківський М. І., Дідович І. І., Каленський М. М., Квактун О.О., Крисоватий А.І., Луцик А.І., Матвеєв М. Е., Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А., Терещенко С. С., Циганкова Т. М. та інші. У своїх працях вони розглядали теоретичні засади регулювання державою зовнішньоторговельних потоків, проблеми як виникають при такому регулюванні, а також можливі шляхи їх вирішення та ін.
 Безперечно, внесок даних науковців в обґрунтування теоретичних і практичних аспектів здійснення митного регулювання важко переоцінити. Однак проблематика теорії і практики здійснення митно-тарифного регулювання постійно привертає увагу науковців і практиків, діяльність яких пов’язана з даною сферою державного регулювання. Питання регулювання державою зовнішньоекономічної діяльності є актуальними і зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення для вирішення нових проблем, які виникають у зв’язку з інтеграцією України у різні об’єднання, через що виникає необхідність приведення у відповідність до міжнародних стандартів норм українського законодавства.
 Метою дипломної роботи є розгляд необхідності й особливостей митного  регулювання зовнішньоторговельних потоків в Україні, а також  виявленні основних напрямків подальшого його вдосконалювання.
 Досягнення поставленої мети передбачає необхідність виконання наступних  завдань:
........
 Об'єктом дослідження є митна політика України. 
 Предметом дослідження прагматика митного регулювання зовнішньоторговельних потоків в контексті економічного розвитку в Україні.
 Методи дослідження.  Методологічну основу даного дипломного дослідження становить сукупність методів та прийомів наукового пізнання як загальнонаукових так і спеціально-наукових. Використання в роботі таких наукових методів, як аналіз, синтез, індукція, порівняння дозволили глибше дослідити особливості організації та здійснення митного регулювання, застосування відповідних правових норм, щодо митної політики. 
 Інформаційну базу дослідження складають дані Міністерства доходів і зборів, Митний кодекс України, нормативно-правові акти з питань митного регулювання, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи видані Держмитслужбою, а також праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері митного регулювання, аналітичні матеріали Державної митної служби України, електронні ресурси, зокрема мережа інтернет.
 Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в наступному: 
...........
 До результатів, що мають практичне значення, належать:
...........
 Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, основної частини, висновків, переліку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 98 сторінок комп’ютерного тексту. У роботі наведено 15 рисунків, 11 таблиць. Список використаних джерел налічує 69 позицій.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ І. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1.1 Науково-організаційні аспекти митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельних потоків
1.2 Правове забезпечення митного регулювання торговельних потоків в Україні
Висновки до розділу І
РОЗДІЛ ІІ. ПРАГМАТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ  В УКРАЇНІ
2.1 Моніторинг співвідношення експортно-імпортних операцій
2.2 Аналіз застосування методів тарифного регулювання зовнішньоторговельних потоків
2.3 Аналіз використання інструментів  нетарифного регулювання
Висновки до розділу ІІ
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
3.1 Вигода участі України у СОТ: митний аспект
3.2 Зона вільної торгівлі з ЄС чи митний союз Білорусі, Казахстану та Росії: проблема вибору
3.3 Напрямки вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельних потоків
Висновки до розділу ІІІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   магістерська диплома робота
  Кількість сторінок:   97
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   80 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Митна справа | Добавив: great_scientist (20.05.2014)
Переглядів: 533 | Теги: ЗЕД, митне регулювання, митна політика, зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна діяльність
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru