Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Удосконалення системи мотивації та стимулювання праці на прикладі СТОВ «Агроресурс» (2012)

Дипломна робота: Удосконалення системи мотивації та стимулювання праці на прикладі  СТОВ «Агроресурс» (2012)


 В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації та стимулювання на підприємстві набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової  дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому.
 Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Тому, лише дієва система мотивації та стимулювання, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів.
 Ефективний менеджмент – це в першу чергу здатність керівника максимально розкрити фізичний та інтелектуальний потенціал своїх підлеглих.
 В результаті переходу від централізованої до ринкової економіки в Україні необхідно створити власну економічну модель системи господарювання, в якій якомога повніше і гармонійніше поєднувалися б традиційні ринкові атрибути особливості національного менталітету та економіко-соціальної структури суспільства. В цих умовах значну роль має відігравати мотивація.
 Мотивація як сукупність рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій, як усвідомлення прагнення до певного типу задоволення потреб до успіху ніби є «локомотивом» трудової діяльності працівників, а відтак здатна значно вплинути на соціально-економічний розвиток.
 Шлях до управління лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною. Управління з’явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини об’єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало завдання координації їхніх спільних дій, розв’язання якого хтось із них повинний був брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший – його підлеглим, виконавцем.
 Метою дипломної роботи є комплексне дослідження основних напрямів системи мотивації та стимулювання праці, огляд основних методичних підходів та розробка на основі проведеного дослідження практичних шляхів вдосконалення мотивації та стимулювання праці в системі управління підприємством. Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: 
 – дослідити та розкрити основні положення категорії мотивації та стимулювання трудової діяльності персоналу;
 – розкрити методологію системи мотивації та стимулювання персоналу в конкурентному середовищі;
 – проаналізувати зарубіжний досвід управління системою мотивації та стимулювання персоналу;
 – провести аналіз стану будівельної галузі України;
 – провести ситуаційний аналіз підприємства;
 – дати організаційно-економічну характеристику та здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності СТОВ «Агроресурс»;
 – вивчення системи управління мотивацією та стимулювання персоналом в СТОВ «Агроресурс»;
 – провести оцінку ефективності системи мотивації на підприємстві;
 – визначити необхідні шляхи удосконалення системи мотивації та стимулювання праці в СТОВ «Агроресурс»;
 – розробити рекомендації щодо удосконалення системи мотивації та стимулювання трудової діяльності персоналу.
 Об’єктом дослідження є удосконалення управління системою мотивації та стимулювання в умовах СТОВ «Агроресурс».
 Предметом дослідження є механізм удосконалення управління системою мотивації та стимулювання в умовах підприємства.
 У ході виконання дипломної роботи застосовані такі методи як: аналіз, синтез, що застосовані в першому розділі, спостереження, групування, пізнання, прогнозування. У роботі, в другому розділі, застосовувалися балансовий метод, який визначається, як група розрахункових прийомів для аналізу, прогнозування і планування розвитку динамічних систем з встановленими потоками ресурсів і продукції та детермінованими залежностями між прибутковістю і видатковою частиною, а також системний аналіз, у межах якого використовувався метод SWOT-аналізу.
 Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, підручники та посібники з менеджменту. Економіки підприємства, маркетингу,економічно аналізу та інші наукові праці вчених, обліково-фінансова звітність підприємства.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ
1.1. Суть та основні завдання мотивації та стимулювання персоналу. Теорії мотивації
1.2. Особливості організації системи мотивації і стимулювання праці
1.3. Нормативно-правове забезпечення системи мотивації та стимулювання
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТОВ «АГРОРЕСУРС» ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Визначення місця підприємства в бізнес-просторі, аналіз підприємства та оцінка ефективності менеджменту
2. 2. Діагностика економічного стану та фінансовий аналіз діяльності підприємства
2. 3. Оцінка існуючого стану системи  мотивації та стимулювання в СТОВ «Агроресурс»
2. 4. Аналіз системи мотивації
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
3. 1. Напрями удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу
3. 2. Соціально-економічна ефективність запропонованих заходів
3. 3. Охорона праці на підприємстві
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   133
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   80 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансова діяльність суб'єктів господарювання | Добавив: great_scientist (21.05.2014)
Переглядів: 569 | Теги: стимулювання персоналу, персонал с/г підприємства, стимулювання праці, мотивація праці, персонал, персонал підприємства
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru