Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Економічне обґрунтування конкурентоспроможності продукції (на прикладі ПАТ «Поліссяхліб») (2014)

Дипломна робота: Економічне обґрунтування конкурентоспроможності продукції (на прикладі ПАТ «Поліссяхліб») (2014)


 Важливим атрибутом ринкової економіки є конкурентоспроможність підприємства.  Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах складної економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенційних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду.  Джерелами конкурентних переваг є прогресивна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходити щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідні на всіх ступенях поза виробничого процесу.
 У сучасних умовах господарювання, коли конкурентна боротьба між товаровиробниками стала особливо гострою, основним критерієм підвищення конкурентоспроможності підприємства виступає не лише досягнення ефективності виробничої діяльності, а й орієнтація на ступінь задоволення потреб цільових споживачів. Необхідною передумовою досягнення переваг в конкурентній боротьбі і завоювання позиції лідера на ринку виступає вимога привести характеристики продукції, що пропонує підприємство, у відповідність до сподівань та потреб споживачів. З огляду на це особливої актуальності набуває формування перспективного асортименту продукції та його постійне оновлення як один з найефективніших на сучасному етапі методів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг у перспективі. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна й соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг.
 Незважаючи на те, що проблеми розробки оптимальної асортиментної структури розкриті досить детально, проте мала увага приділяється питанням використання ефективної асортиментної політики як способу досягнення конкурентних переваг та послаблення позицій конкурентів.
 Дослідження конкурентоспроможності у всій своїй багатогранності знаходяться в фокусі уваги науковців і фахівців, починаючи з самого початку існування ринкової економіки. Засади теорії конкуренції було закладено в класичній роботі А.Сміта “Дослідження з природи і причини багатства народів” (1776 р.). Значний вклад в розвиток теорії конкурентних відносин внесли Д.Рікардо, Дж.Робінсон, Дж.Кейнс, Й.Шумпетер, Ф.Найт, Ф.Хайек, К.Р.Макдонел, С.Л.Брю, М.Портер, Г.Л.Азоєв, Р.А.Фатхутдінов, Д.Ю.Юданов та інші. Проте, незважаючи на численні дослідження, окремі аспекти проблеми, а також безліч конкретних практичних питань щодо підвищення конкурентоспроможності потребують опрацювання.
 Актуальність розгляду теми « Економічне обґрунтування конкурентоспроможності продукції (на прикладі ПАТ «Поліссяхліб»)"»  Дослідження конкурентоспроможності буде  залишатися актуальними, поки на ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні фірми-виробники, що борються за увагу споживача до свого товару та своєї діяльності підприємства, яка, по суті, є основою їх успішності, зростання і процвітання. Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується дана робота.
 Предметом дослідження в даній роботі це теоретико-методичні основи формування та досягнення конкурентноспроможності. 
 Об’єктом дослідження даної роботи є підприємство ВАТ „Поліссяхліб”, що функціонує в місті Рівному, основним видом діяльності його є виробництво та реалізація хлібобулочних виробів.
 Мета роботи: передбачити проблеми, що можуть виникнути в процесі впровадження конкурентної стратегії під впливом компонентів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також обґрунтувати заходи щодо реалізації маркетингової програми з метою підвищення ефективності діяльності.
 Великі труднощі на сучасному етапі функціонування українських підприємств пов’язані з неминучістю співставляти елементи старих та нових відносин, відсутність ринку у чистому вигляді і, як результат, неможливість безпосереднього застосування зарубіжного досвіду. В цьому і проявляється наукова новизна теми щодо формування та впровадження в життя маркетингової програми на підприємстві хлібопекарської галузі.
 Виходячи з вище вказаного, практична цінність роботи полягає в  обґрунтуванні потреби у формуванні маркетингової стратегії та визначення найголовніших проблем, які можуть виникнути в процесі її запровадження.
 Економічна ефективність дослідження для підприємства пов’язана із   можливістю використання інформації, що відображена в даній роботі для знаходження шляхів подолання проблем, які виникають, та отримання в кінцевому підсумку позитивні результати діяльності у вигляді чи то зменшення витрат, чи збільшення прибутків, або захоплення нових ринків. 
 Окрім того, необхідно виконати наступні завдання: 
• вдосконалити навики самостійної творчої, науково-дослідної роботи;
• закріпити навики у використанні літературних джерел, методичних, нормативних та інструктивних матеріалів;
• ознайомитися з організаційно–економічною характеристикою та особливостями роботи підприємства, як суб’єкта господарської діяльності;
• здійснити поглиблене вивчення і розробку організаційно-економічних заходів щодо  стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства та подальший розвиток практичних навичок з аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;
• розробити заходи та пропозиції, щодо вдосконалення економічного механізму господарювання та підвищення ефективності виробництва даного підприємства.


ЗМІСТ


Вступ
1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Конкуренція як складова ринкової стратегії і тактики в умовах ринкових відносин  
1.2. Поняття, види та методи конкуренції
1.3. Загальні стратегії конкуренції 
1.4. Аналіз конкуренції    
1.5. Ринкові сигнали  
1.6. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції
1.7. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
Висновки за розділом 1
2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ПОЛІССЯХЛІБ”
2.1. Характеристика сучасної тенденції розвитку  хлібопекарної галузі  
2.2. Загальна характеристика підприємства  
2.3. Аналіз середовища підприємства    
2.4. Загальне зовнішнє середовище  
2.4.1. Операційне зовнішнє середовище     
2.4.2. Внутрішнє середовище               
2.5. Оцінка конкурентоспроможності підприємства         
2.6. Аналіз витрат виробництва за елементами     
2.7. Аналіз рівня продуктивності праці на підприємстві            
2.8. Кореляційний аналіз                


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   90
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансова діяльність суб'єктів господарювання | Добавив: great_scientist (05.04.2014)
Переглядів: 782 | Теги: конкурентоспроможність продукції, конкуренція, конкурентоспроможність
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru