Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Дослідження питання ефективного вибору управління витратами на ДП «Львівський облавтодор» (2011)

Дипломна робота: Дослідження питання ефективного вибору управління витратами на  ДП «Львівський облавтодор» (2011)


 Метою даної магістерської роботи є дослідження ефективного вибору управління витратами на  ДП «Львівський облавтодор».
 Дана робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі описано сутність, особливості та процес управління витратами. У другому розділі подано загальну характеристику  підприємства, аналіз і прогнозування показників його діяльності  та  аналіз витрат на підприємстві. У третьому розділі – здійснено оцінку впливу економіко-математичної моделі на показники діяльністі ДП «Львівський облавтодор». У четвертому розділі здійснено обґрунтування заходів щодо управління та зменшення витрат з метою покращення фінансових результатів на ДП «Львівський облавтодор».
 В умовах ринкової економіки, коли активізувались питання виживання підприємств у конкурентній боротьбі та забезпечення їх платоспроможності, підвищується роль управління діяльністю підприємств в прийнятті оптимальних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація щодо випуску продукції, витрат на її виробництво і рівня цін по її реалізації. Тобто однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба вибору найкращого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства. 
 Саме вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою умовою успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. 
 В умовах ринкової економіки, коли активізувались питання виживання підприємств у конкурентній боротьбі та забезпечення їх платоспроможності, підвищується роль управління діяльністю підприємств в прийнятті оптимальних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація щодо випуску продукції, витрат на її виробництво і рівня цін по її реалізації. Тобто однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба вибору найкращого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства. 
 Саме вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою умовою успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. 
 Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: К. Вілсона, К. Ларіонової, С. Ніколаєвої, О. Орлова, Т. Примака, Є. Рясних, Дж. Сігела, С. Сінка, С. Стукова, В. Суржика, Р. Хілтона, Л. Хлапенова, Ю. Цал – Цалка, М. Чумаченка та ін. 
Однак більшість вчених розглядає управління витратами окремо від процесів розвитку підприємства. Тому комплексний, інтегрований підхід до управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства дотепер не одержав достатнього теоретичного й практичного обґрунтування. 
 Окремі питання підвищення ефективності управління витратами підприємства вивчені недостатньо. Зокрема, мають місце різні підходи до факторів впливу на витрати підприємства, маються розходження в методиках розрахунку, аналізі, основних показниках і комплексній оцінці витрат підприємства, також вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів економії витрат підприємств. Незавершеність наукових розробок в області удосконалення управління витратами підприємства й істотна практична значимість даної проблеми для розвитку підприємств підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослідження. 
 Об'єктом роботи виступає дослідження процесів формування витрат підприємства на прикладі ДП «Львівський облавтодор», яке знаходиться у місті Львів, вул. Володимира Великого 54. 
 Предметом дослідження є управління витратами підприємства, як комплексом методів спрямованих на покращення діяльності ДП «Львівський облавтодор». 
 Мета роботи – вивчити теоретичні та практичні аспекти формування витрат підприємства з метою удосконалення механізму управління витратами ДП «Львівський облавтодор». 
 Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 
 - дослідити сутність, принципи та методи управління витратами підприємства; 
 - визначити методики формування витрат; 
 - розкрити зміст управління витратами підприємств й обґрунтувати необхідність активізації діяльності підприємств щодо формування і реалізації ефективної системи управління витратами; 
 - провести аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства; 
 - проаналізувати особливості формування витрат на ДП «Львівський облавтодор» 
 - розробити систему організаційно – економічних заходів зниження витрат виробництва на ДП  «Львівський облавтодор». 
 При написанні роботи використовувалися наступні методи: аналітичний, монографічний, балансовий, статистичний, графічний, економіко – статистичний. 
 Інформаційною базою дослідження слугували: законодавчі та нормативні документи, навчально – методична література, наукові публікації в періодичних виданнях, фінансова та бухгалтерська звітність ДП «Львівський облавтодор» за період з 2008 по 2010 рр.
 В умовах ринкової економіки, коли активізувались питання виживання підприємств у конкурентній боротьбі та забезпечення їх платоспроможності, підвищується роль управління діяльністю підприємств в прийнятті оптимальних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація щодо випуску продукції, витрат на її виробництво і рівня цін по її реалізації. Тобто однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба вибору найкращого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства. 
 Саме вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою умовою успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. 
 Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: К. Вілсона, К. Ларіонової, С. Ніколаєвої, О. Орлова, Т. Примака, Є. Рясних, Дж. Сігела, С. Сінка, С. Стукова, В. Суржика, Р. Хілтона, Л. Хлапенова, Ю. Цал – Цалка, М. Чумаченка та ін. 
Однак більшість вчених розглядає управління витратами окремо від процесів розвитку підприємства. Тому комплексний, інтегрований підхід до управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства дотепер не одержав достатнього теоретичного й практичного обґрунтування. 
 Окремі питання підвищення ефективності управління витратами підприємства вивчені недостатньо. Зокрема, мають місце різні підходи до факторів впливу на витрати підприємства, маються розходження в методиках розрахунку, аналізі, основних показниках і комплексній оцінці витрат підприємства, також вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів економії витрат підприємств. Незавершеність наукових розробок в області удосконалення управління витратами підприємства й істотна практична значимість даної проблеми для розвитку підприємств підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослідження. 
 Об'єктом роботи виступає дослідження процесів формування витрат підприємства на прикладі ДП «Львівський облавтодор», яке знаходиться у місті Львів, вул. Володимира Великого 54. 
 Предметом дослідження є управління витратами підприємства, як комплексом методів спрямованих на покращення діяльності ДП «Львівський облавтодор». 
 Мета роботи – вивчити теоретичні та практичні аспекти формування витрат підприємства з метою удосконалення механізму управління витратами ДП «Львівський облавтодор». 
 Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 
 - дослідити сутність, принципи та методи управління витратами підприємства; 
 - визначити методики формування витрат; 
 - розкрити зміст управління витратами підприємств й обґрунтувати необхідність активізації діяльності підприємств щодо формування і реалізації ефективної системи управління витратами; 
 - провести аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства; 
 - проаналізувати особливості формування витрат на ДП «Львівський облавтодор» 
 - розробити систему організаційно – економічних заходів зниження витрат виробництва на ДП «Львівський облавтодор». 
 При написанні роботи використовувалися наступні методи: аналітичний, монографічний, балансовий, статистичний, графічний, економіко – статистичний. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.Процес управління витратами
1.2.Формування і контроль витрат за місцями  та центрами відповідальності.
1.3.Складові системи управління витратами підприємницьких структур
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОНГО СТАНУ ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР
2.1.Загальна характеристика  ДП «Львівський облавтодор»
2.2.Аналіз фінансового стану ДП «Льввський облавтодор»
2.3.Аналіз витрат ДП «Львівський облавтодор»
2.4. Порівняльний аналіз окремих фінансових показників ДП «Львівський облавтодор»
РОЗДІЛ 3.  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МАДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДІЛУ ЙНВЕСТИЦІЙ
3.1. Модель оптимізації поділу інвестицій за типами шляхових робіт в загальному вигляді
3.2. Застосування моделі оптимізації інвестицій для визначення фінансового стану ДП «Львівський облавтодор»
РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»
4.1.Формування системи управління витратами підприємств дорожнього господарства
4.2. Резерви зниження та економія витрат ДП «Львівський облавтодор»
4.3. Концепція реформування фінансів дорожньої галузі України: задачі і методи реалізації
4.4. Економічні результати проектних рішень
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   92
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансова діяльність суб'єктів господарювання | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 815 | Теги: витрати Львівський облавтодор, управління витратами, ефективне управління, ефективність управління
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru